Jente ser rett inn i kamera

Ungdomsklubber

Kostnadsramme: 10 000 kr

I Etiopia dropper mange jenter ut av skolen i ung alder. Du kan investere i ungdomsklubber som får jentene tilbake på skolebenken.

Hvorfor er ungdomsklubbene så viktige for å få jenter tilbake på skolen?

Kriser, som korona-pandemien, betyr økonomisk ruin for mange. Mange familier i Etiopia må prioritere bort barnas utdanning til fordel for mat på bordet. Jenter giftes bort for å ha færre mager å mette.

I dette prosjektet kan du være med å investere i ungdomsklubber hvor unge jenter og gutter i fellesskap kan ta opp kampen mot urettferdighet og overgrep. Målet er å få jenter og sårbare grupper ut i utdanning og arbeid. Klubbene jobber aktivt mot tvangsekteskap, men driver også med opplæring i inntektsbringende aktiviteter.

Slik gjennomføres prosjektet

Gjennom dette prosjektet investerer du i kampanjer for å få jenter i Etiopia tilbake på skolen etter pandemien. Kampanjene utvikles og gjennomføres av noen av utviklingsfondets ungdomsklubber.

Leder ungdomsklubben som reddet henne fra tidlig ekteskap

Fanose Lalisa leder en av ungdomsklubbene Utviklingsfondet støtter, men en gang for mange år siden kom hun selv til klubben for å søke hjelp.

Fanose var 14 år da hun ble forsøkt giftet bort til sin egen overgriper. Mens foreldrene vurderte om de skulle si ja til frieriet, kom den lokale ungdomsklubben heldigvis på banen. De overtalte Fanoses foreldre til å ikke gifte henne bort.

Fanose fikk fortsette skolen og anmeldte gutten til politiet. I dag leder hun ungdomsklubben som reddet henne fra tidlig ekteskap. Slike historier er dessverre ikke er uvanlig på landsbygda i Etiopia. Derfor er det viktig å investere i arenaer der jenter kan stå sammen for sine rettigheter.

Jente snakker i ungdomsklubb

Fanose (14) kjemper for jenters rett til skolegang i sitt lokalsamfunn

Invester i ungdomsklubber i Etiopia

Som utviklingsinvestor i Etiopia-fondet kan du være med å investere i ungdomsklubber i Etiopia og deres kampanjer for å få jenter tilbake på skolen!