Opplæring i dyrehold og rullerende dyrefond

Opplæring i dyrehold gir kvinner og arbeidsledige ungdommer i Etiopia mulighet til å skaffe nok mat og inntekt til å klare seg selv.

Hvorfor er opplæring i dyrehold viktig?

Inntektsmulighetene for kvinner og ungdom på landsbygda i Etiopia er svært begrensede. Ved å gi dem opplæring i dyrehold får de flere bein å stå på. Etter opplæringen får de startkapital og lån til å kjøpe egne dyr. Dyrene er en viktig kilde til økt inntekt, økt matsikkerhet og bedre ernæring. Det gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet!

Slik gjennomføres prosjektet

Hver deltaker vil få opplæring i dyrekost, fjøsforberedelser, dyrehelse og avlsseleksjon. Videre får de veiledning i å sette opp en forretningsplan, før de får en sum i startkapital og et lite lån til å investere i egne sauer. Når dyrene får nye avkom, kan disse selges eller slaktes for å supplere familiens kosthold og øke matsikkerheten. Hver deltaker betaler tilbake lånet i små avdrag over to til tre år. På denne måten rullerer pengene og flere får muligheten over tid.

Kvinne melker ku
Harald Herland

Letebrhan Hailu er en av kvinnene som allerede har fått opplæring i dyrehold. Hun forteller:

- Det at jeg fikk muligheten til å investere i egne dyr har endret livet mitt. Før manglet vi mat 6 av 12 måneder i året. Men så fikk jeg muligheten til å ta opplæring i dyrehold og låne penger til å kjøpe seks sauer. Lånet betalte jeg tilbake uten problemer på tre år. Letebrhan forteller at de seks sauene nå har blitt til 23. Noen har hun solgt, og noen har blitt slaktet. Resten lever godt på den lille gården og får stadig flere lam. Inntektene fra sauene gjør at har kunnet investere i en kalv. Den gir familien to liter melk om dagen. Halvparten drikker barna og halvparten kjerner hun smør av, som hun selger på markedet.

- Nå sparer jeg mer enn det dobbelte av hva jeg klarte før og vi har nok mat året rundt. Barna har det de trenger av skolemateriell – jeg har til og med investert i en ordbok, forteller Letebrhan Hailu.

Invester i dyrehold i Etiopia

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at flere kvinner og ungdommer får mulighet til å skaffe nok mat og inntekt til å klare seg selv? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Etiopia.