Invester i vedbesparende ovner og yrkesopplæring

Pris: 1 000 kr
Kvinne lager mat på rentbrennende ovn

Den vedbesparende ovnen bevarer skogressurser og gir kvinner og ungdom bedre inntekt.

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder med ved. Innhentingen av ved leder til avskoging, og ved å bruke vedbesparende ovner bevares lokale skogressurser. Kvinner og ungdom i Nepal vil gjennom dette prosjektet få opplæring i å lage og selge vedbesparende ovnene, og derav få bedre inntekt.

Trestamme i Etiopisk regnskog

Info om gaven

På landsbygda i Nepal lages mat ofte på tradisjonelle vedovner som bruker store mengder ved, og som er en av hovedårsakene til lokal avskoging. Men små tiltak kan utgjøre en stor forskjell for lokalbefolkningen.

Gjennom dette fondsbeviset bidrar du til å gi kvinner opplæring i å bygge og selge vedbesparende ovner. Ovnene bruker mye mindre ved enn de tradisjonelle ovnene og bidrar derfor til å bevare lokale skogressurser. Samtidig får kvinnene økt inntekt og en sterkere stemme både i hjemmet og på markedet.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Nepal. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 1 000 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800