Invester i vedbesparende ovner

Pris: 1 000 kr

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder med ved. Innhentingen av ved leder til avskoging, og ved å bruke vedbesparende ovner bevares lokale skogressurser. Kvinner og ungdom i Etiopia vil gjennom dette prosjektet også få hjelp til å selge de vedbesparende ovnene de lager, og derav bedre inntekt.

Trestamme i Etiopisk regnskog

Info om gaven

På landsbygda i Etiopia lages mat ofte på tradisjonelle vedovner som bruker haugevis med ved og skaper farlig røyk innendørs. Veden som sankes til matlaging er også en stor årsak til lokal avskoging. Men små tiltak kan utgjøre en stor forskjell for lokalbefolkningen.

Gjennom dette fondsbeviset bidrar du til opplæring i å bygge og selge rentbrennende ovner. Siden disse bruker mye mindre ved enn de tradisjonelle ovnene er din investering med på å bevare den lokale skogen og familiens helse. Kvinnene får økt inntekt og en sterkere stemme både i hjemmet og på markedet.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Etiopia. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Hvem skal motta fondsbeviset?

Pris: 1 000 kr
0 / 800