Invester i vanningssystemer på bondens åker

Pris: 1 000 kr
Dråpevanning vanner matplanten akkurat der det trengs
Kristoffer Nyborg

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. Stadig hyppigere perioder med tørke gjør det gjør viktig å ta godt vare på vannet når det først regner.

Såfrø og klimatilpamning

Info om gaven

Gjennom dette fondsbeviset er du med å investere i en vanndam og vanningssystemer til bøndenes åkre. Dråpevanningssystemet vanner bare akkurat der planten trenger det med litt vann av gangen. Det hjelper bøndene å bruke det dyrebare vannet effektivt!

Din investering bidrar til at bønder får kunnskapen og verktøyene de trenger for å tilpasse seg klimaendringene.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Somalia. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 1 000 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800