Invester i klimatilpasning for en hel landsby

Pris: 2 500 kr
Tre kvinner som holder spader
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Malawi rammes av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær. Det skaper store utfordringer for bøndene. Ofte kan enkle klimatilpasningsgrep utgjøre en stor forskjell.

Såfrø og klimatilpamning

Info om gaven

Gjennom dette fondsbeviset investerer du i klimatilpasning av en landsby i Malawi. Kvinner og menn i landsbyen bruker sine egne erfaringer for å analysere hvordan klimaendringer truer deres levekår. Eksperter bidrar med å knytte erfaringene opp mot kunnskap om klimaendringer.

Deretter diskuterer de lokale hvordan de kan best kan tilpasse seg klimaendringene og prioriterer tiltak som skal iverksettes i landsbyen. Ved hjelp av din investering bidrar Utviklingsfondet med midler til tiltakene, mens lokalsamfunnet tar ansvar for planlegging, gjennomføring og forvaltning av midlene. Selv om du bidrar til å få landsbyen i gang, er målet alltid at myndighetene selv tar ansvaret og støtter tiltakene videre.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Malawi. Du kan til enhver tid følge investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 2 500 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800