Invester i klimasikring og rehabilitering av matjord

Pris: 500 kr
Jordvoller ved siden av åker

Flom og tørke går hardt utover jordas evne til å produsere mat. I dette prosjektet jobber vi sammen med et lokalsamfunn i Somalia for å rehabilitere matjorda og sikre området for flom ved å bygge jordvoller.

Såfrø og klimatilpamning

Info om gaven

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. Sammen investerer vi i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Ofte kan enkle grep utgjøre en stor forskjell.

Flom og tørke går hardt ut over jordas evne til å produsere mat. Vi jobber sammen med lokalbefolkningen for å rehabilitere jorda ved hjelp av jordvoller. Med ditt bidrag vil vi bygge en vegg av jord rundt åkrene som hindrer at matjorden skylles bort når flommen kommer. Jordvollene skaper også vannopphopning som sikrer at vannet kommer til nytte.

Din investering bidrar til at bønder får kunnskapen og verktøyene de trenger for å tilpasse seg klimaendringene.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Somalia. Du kan til enhver tid følge o investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 500 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800