Invester i grønne mikrolån

Pris: 1 000 kr
Guatemala_bonde_betrakter_avlinger_klimatilpasning
Waldo Lopez

Grønne kreditter er som mikrokreditt. Bøndene tar et rimelig lån når det trengs, men isteden for å betale høye renter, gjør bonden klimatilpasningstiltak på egen tomt.

Mann som sår frø

Info om gaven

Grønne mikrolån skal brukes på tiltak som hever egen inntekt og matsikkerhet. For eksempel kan bønder bruke beløpet til å kjøpe frø i starten av sesongen og betale tilbake etter innhøstningen når de får solgt varene sine på markedet. Pengene kan også brukes til å kjøpe verktøy, startvarer til en liten bedrift eller oppstart av dyrehold.

I tillegg til å betale renter og avdrag, forplikter låntakerne seg til å bidra med klimatilpasning på egen tomt. Et tiltak for klimatilpasning kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, nyplante skog (50 trær) eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon.

Fondet bøndene tar ut lån fra er rullerende. Det betyr at rentene bonden betaler inn sørger for lån til den neste bonden som trenger det. Slik kommer ordningen flere til gode.

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Guatemala. Du kan til enhver tid følge om den investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 1 000 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800