Invester i en frøbank

Pris: 2 500 kr

Frø er viktigere enn penger når avlingene uteblir for fattige bønder i Guatemala. Invester i en ny frøbank som bidrar til at bøndene er bedre rutet mot kriser!

Mann som sår frø

Info om gaven

Et viktig klimatilpasningsgrep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor går din investering til å bygge en frøbank som kan hjelpe bøndene i gang når det trengs som mest.

Tenk deg en bank der du kan ta ut frø i stedet for penger. Der du må betale tilbake frø med renter. Fordi frø er viktigere enn penger når avlingene uteblir for fattige bønder. En frøbank er rett og slett en samling av frø fra planter og deres ville slektninger. Målet er å bevare plantemangfoldet og gjøre det tilgjengelig for bruk både nå og i framtiden. Det er klimatilpasning i praksis!

Et fysisk fondsbevis viser at mottakeren har investert en sum i et av våre fond. Fondsbeviset får du på e-post og kan skrives ut hjemme. Du og mottakeren kan til enhver tid følge med på utviklingen av prosjektene over tid.

* Dersom prosjektet du investerer i ferdigstilles, vil nye prosjekter med liknende formål settes i gang i Guatemala. Du kan til enhver tid følge om den investeringen din gjennom kvartalsrapporter på utviklingsinvestor.no.

Skriv en hilsen på fondsbeviset

Pris: 2 500 kr
Din gave vil bli sendt til din e-postadresse, slik at du enkelt kan videresende eller skrive den ut for mottakeren.
0 / 800