Etter vi la om til klimasmart landbruk har vi nok mat hele året Chimwemwe, 29 år og mor til to
Les hele historien
Nyheter

Globale problemer - lokale løsninger

Klimakrisa er ikke lenger et utopisk framtidsscenario. Klimatilpasning handler om å gjøre valg som demper konsekvensene av klimaendringene. Utviklingsfondet investerer i lokalbefolkningens egne løsninger på de globale miljø- og klimaproblemene.

Å hindre en brann

De siste ukenes branner i Amazonas har vist oss hvilke enorme verdier som går tapt hvis vi fortsetter utryddelsen av verdens skoger. Men, skal vi redde skogene må vi anerkjenne at skogbrenningene ikke bare fører til sult, fattigdom og miljøproblemer - den er også et resultat av dette. 

Flere nyheter

Se filmen

Se filmen

Se filmen

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi