Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster om Landbruk

Myter og sannhet i utviklingspolitikken

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli

Det er fortsatt en vei igjen å gå: Men bistand og internasjonal solidaritet fungerer. Bildet viser matproduksjon i Malawi. Norge spiller en sentral rolle i å øke jordbruksproduksjon i landet. 

Utenriksminister Børge Brende holdt nettopp sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Han henviser til statsbudsjettet for 2015 når han blir spurt om hva som er nytt i regjeringens utviklingspolitikk. Men det synes klart at Norges bidrag til global utvikling er under internt press. FrP vil kutte i våre internasjonale forpliktelser. Samtidig som FNs klimapanel forteller oss at klimaendringer allerede slår inn i fattigfolks hverdag. Den globale matproduksjonen er under press.

Les mer...

Emneord: utvikling, landbruk, matproduksjon

Gartneri sikrer inntekt og bevarer biologisk mangfold

Publisert . Skrevet av Camilla Sæbjørnsen

Stiklingene vokser fint i gartneriet. Foto: Camilla Sæbjørnsen

En av Utviklingsfondets partnerorganisasjoner i Nepal har støttet den lokale bondegruppen med å starte et gartneri som produserer sitrusfrukter og medisinske planter i Buda, Doti, helt vest i  Nepal. Tidligere måtte innbyggerne bruke flere dager på å få tak i stiklinger, men nå er de tilgjengelig i deres egen landsby!

Les mer...

Emneord: biologisk mangfold, utvikling, landbruk, matproduksjon

Er regjeringen for effektiv bistand?

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli

Medlemmene i  Miumbuni Self Help Group i Kenya jubler over avlingene sine. Selvhjelpsgruppene er lokalsamfunnsinitiativ for småbønder der de lærer metoder for klimatilpasning, og i denne gruppa har medlemmene hver sin åkerlapp der de dyrker ulike grønnsaker. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Sør i fokus

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, har nylig lagt fram en evaluering av norsk bistand. I den sies det at norsk bistand bør bli mer resultatorientert, effektiv og målrettet. Det er vel alle enige i?  Finnes det i så fall mer effektive bistandsformer enn det Norge prioriterer i dag? 

Les mer...

Emneord: utvikling, landbruk

Nøkkelen til framtidas mat

Publisert . Skrevet av Teshome Hunduma

Levende frøbanker er viktig. Peter viser her fram en av frøbankene Utviklingsfondet støtter i Malawi.

Av de 7000 planteartene som brukes i landbruket i dag, brødfør omtrent 30 plantearter i hovedsak verdens befolkning. Vi har gjort oss avhengige av noen svært få plantesorter. Det er spesielt ugunstig for fattige småbønder.

Les mer...

Emneord: såfrø, biologisk mangfold, landbruk, utvikling

Fra selvberging til selvstendighet

Publisert . Skrevet av Lise Bjerke

Foto: Lise Bjerke

På bildet: Sabitri Adhikari jobbet tidligere hardt for å dyrke nok mat til egen familie. Gjennom støtten Utviklingsfondet gir til den lokale bondeorganisasjon hun er medlem av, produserer hun nå et rikt mangfold av grønnsaker og frukt for salg på det lokale markedet: ”Nå er jeg selvstendig, og jeg trenger ikke lenger å bøye hodet foran andre for å få låne penger”, sier hun.

Les mer...

Emneord: såfrø, utvikling, landbruk