Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster om Miljø

Mer eller bedre?

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Økonomer flest mener fortsatt at evig økonomisk vekst er mulig. Men burde vi egentlig tenke annerledes?

Kanskje vi i stedet for å strebe etter mer bør strebe etter bedre?

Les mer...

Emneord: utvikling, miljø, grønn økonomi

Tørke, hete og hvete

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Kevin Lallier, Flickr

Tørke sender nå de internasjonale matprisene rett til værs. De vil forhåpentligvis falle igjen, med mindre vi får varige endring i værmønstre. Får vi et scenario hvor prisen på alle de viktigste kornslagene stiger like mye, kan vi igjen få en situasjon som i 2007 – 2008, hvor verden fikk 140 millioner ekstra personer som gikk sultne til sengs.

Les mer...

Emneord: jordbruk, miljø, klima

Om å redde verden

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Norfunds Heidi Berg er redd for at det ikke er rom for både teknologioptimister og engasjement i bistands og utviklingsdebatten. Men skillet hun drar opp er delvis fiktivt.

Les mer...

Emneord: utvikling, miljø, jordbruk

Ingen unnfallenhet, Solhjell

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Berit Roald, Scanpix

Klima: Mens de rødgrønne politikerne krangler om hvorvidt klimakuttene skal skje i Norge eller i utlandet, øker de norske klimautslippene for hver dag som går. Tida er i ferd med å renne ut.

Les mer...

Emneord: klima, miljø, klimapolitikk