Utviklingsfondet Til forsiden

Vei, Vær og Vilje. En bondes utfordringer.

Publisert . Skrevet av Knut Andersen

Stolt: Happy ( han heter faktisk det..) viser stolt frem flott en mais-avling. Han har ikke brukt noe kunstgjødsel eller sprøytemidler for å få til et veldig bra avling.

Knut Andersen flyttet i januar til Lilongwe i Malawi for å drive det nyoppstartede Malawikontoret vårt. Forrige uke var han på besøk i Zambia for å følge opp partnerne våre der. Det har vært en utfordrende sesong for bøndene. Her kan du lese noen av hans betraktninger.

Forrige uke var jeg på besøk i Zambia for å følge opp to av Utviklingsfondets partnere. Min oppfølging går ut på å møte ledelsen i hver organisasjon for å gå igjennom budsjetter og planer, følge opp hva som ble gjort sist år og å se hva de gjør sammen med kvinner og menn på landsbygda.

Vi jobber i hovedsak med fattige bønder som gjør sitt beste for å gi familiene sine nok, næringsrik mat. Disse bøndene trenes i metoder slik at avlingene kan bli større, samtidig som ikke jord og lokalmiljø ødelegges. De trenes også i å bevare lokale varianter av mais, jordnøtter, bønner og diverse andre planter.

For “våre” bønder har sesongen 2012 / 2013 bydd på flere utfordringer enn de skulle ønske. Vanligvis starter regnet i november / desember og holder på til april. Det er viktig å få frø i jorda rett før eller rett etter det første regnet. For en bonde som er helt avhengig av jevnt, stabilt regn for at avlingen skal bli bra, er de endringene i vær -mønsteret som skjer i denne delen av verden ikke særlig heldig.

I desember 2012 og januar 2013 regnet det så kraftig at det ble flom og oversvømmelse mange steder. Der mais var plantet på lavereliggende jorder, druknet rett og slett alle plantene. Som om ikke det var nok, i desember 2012 kom en invasjon av “army worms”, dette er en larve som spiser alt av mais på sin vei. Enkelte områder ble så hardt rammet at hele avlinger måtte plantes om.

I stede for mais plantet i slutten av november, måtte nå maisen plantes igjen i slutten av desember, noe som vil føre til lenger sesong – med fare for tørke de siste ukene av vekst-sesongen. Nå, i mars 2013, opplever mange områder lange tørkeperioder med den følge at mais og andre vekster ikke kan utvikle seg videre.


Skadedyr: "Army Worms" forsyner seg av maisavlingene.

På tross av alle disse utfordringene opplevde jeg at de bøndene jeg møtte i våre prosjektområder var ganske optimistiske. De viste en vilje til å tilpasse seg klimatiske endringer og til å implementere de forbedrede teknikkene som de er lært opp i - veldig imponerende!

Bøndene var også klare på at disse nye metodene; bruk av naturgjødsel (fra kuer, geiter eller høner), enkel måte å behandle jorda på (tar bedre vare på det regnet som kommer) og det å variere hva de har på de forskjellige jordene sine, var med på å sikre at familiene hadde nok mat og at de hadde penger til å sende barna på skole.

Jeg kunne ikke komme frem til alle bøndene vi hadde planlagt å besøke fordi enkelte steder var veien helt borte. Mye vann fører til at hele strekninger av veien vaskes bort av vannet, eller at det ikke er mulig å komme over oversvømte elver.

For meg er det jo bare å snu og kjøre tilbake dit jeg kom fra, men for de mange tusen menneskene som bor i slike områder er dette utfordringer de må hanskes med daglig.


Flomrammet: Hit men ikke lenger...

Emneord: jordbruk