Utviklingsfondet Til forsiden

Ukultur i Norges Bank

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund - Informasjonssjef

For dårlig: Håndteringen av en klage fra Forum for utvikling og miljø er så dårlig at det undergraver hele det etiske rammeverket oljefondet bygger på, mener kronikkforfatterne. Ansvaret ligger hos finansminister Sigbjørn Johnsen.

Er Norges Bank egentlig egnet til å stå som ansvarlig investor av Oljefondet? I lang tid har vi stilt oss dette spørsmålet. Mye peker mot at OECD vil gjøre det samme, når de i dag offentliggjør sin slutterklæring på vår klage.

Skrevet av Andrew Kroglund fra Utviklingsfondet og Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.
Arikkelen sto på trykk i Dagbladet 27. mai 2013

I 2012 klaget vi inn Norges Bank for det norske OECD-kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv. Det er første gang Oljefondet har blitt klaget inn til OECD. Klagen omhandler investeringen i stålselskapet Posco, som er anklaget for omfattende brudd på menneskerettigheter i sin virksomhet i India. Norges Bank har gjennom Oljefondet investert over 1.4 milliarder kroner i Posco.

Norge er folkerettslig forpliktet til å fremme OECDs retningslinjer og kontaktpunktet. Dette blir også av regjeringen omtalt som Norges fremste instrument for å sikre samfunnsansvar hos norske selskaper og investorer. OECD påpeker det som et minimum at multinasjonale selskaper viser vilje til å samarbeide. Til tross for dette har Norges Bank sabotert klagebehandlingen og nektet å møte oss som klager i kontaktpunktet.

Det er oppsiktsvekkende at også Finansdepartementet godtar dette. Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at Norges Bank selv tar stilling til om de vil besvare slike henvendelser. Rammeverket for forvaltningen av Oljefondet gjør at «løpende detaljstryting fra departementet er verken mulig eller ønskelig».

Hemmelighold

Norges Bank lener seg på at de er minoritetsaksjonær og kan gjøre lite med slike brudd. Men OECDs retningslinjer understreker at alle aksjeeiere – uansett størrelse – har et ansvar for å bruke det handlingsrommet de har som eiere.

Likevel nekter Norges Bank å svare på hvordan de utøver sitt aktive eierskap overfor problematiske selskap, noe den norske offentligheten vet lite om. Oljefondet er inne i praktisk talt alle børsnoterte selskap – minst 7500 – hvor flere har et medansvar for alvorlige krenkelser av mennesker og miljø. Kun to selskaper er utestengt på grunn av medansvar for menneskerettighetsbrudd, og ni på grunn av miljøskader.

Vi er bekymret for signaleffekten dette gir. Regjeringen aksepterer at Norges Bank unndrar seg en slik klagebehandling, til tross for at OECDs kontaktpunkt omtales som det fremste instrumentet vi har for samfunnsansvar. Hvordan kan vi forvente at andre selskap i fremtida skal bruke tid og ressurser for å bidra positivt i tilsvarende prosesser?

Det er all grunn til å rope varsko. Håndteringen av denne klagen undergraver i praksis hele det etiske rammeverket Oljefondet bygger på.

Mangel på aktivt eierskap, taushetskultur, arroganse og mindre etikk. Dagsavisen følger opp etter at denne saken sto på trykk i Dagbladet.

Emneord: utvikling