Utviklingsfondet Til forsiden

Samstemthet i journalistikken

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund - Informasjonssjef

Aftenposten hadde nylig et spennende oppslag om Yasuni nasjonalpark i Ecuador, hvor denne trefrosken kommer fra. Men er det sammenheng mellom de ulike oppslagene i avisa? Foto: Geoff Gallice

At Aftenposten først «avslører» at vi gir mye i bistand for så å «avsløre» at vi ikke støtter Ecuador er eksempler på journalistikk som ikke gir noen dypere forståelse for problematikken.

Innlegget sto på trykk i Aftenposten, 30. mars. 2013.

Aftenposten har et spennende oppslag nylig om Norge som ikke vil betale for å la oljen ligge i Ecuador. Partiet SV er utpekt som syndebukken. En flott, fargerik reportasje om nasjonalparken Yasuni er på trykk i samme dags A-magasin. De foregående ukene har samme avis slått stort opp at bistand er gammeldags.

Det er mange gode grunner for at Norge bør støtte Ecuadors revolusjonerende initiativ om å la olje bli liggende i bakken. Dette vil være til gode for urfolk som bor der, økosystemet, klimaet og for fremtidige generasjoner. Vi trenger flere slike forslag og prosjekter, for å nå målet om å bremse klimaendringene til maksimum 2 grader og internasjonale mål om å bremse artstap.

Slike tiltak blir del av den nye bistandsarkitekturen og nye samarbeidskonstellasjoner. Ca. to tredjedeler av de kjente fossile ressursene må forbli urørte, ifølge en rapport fra det internasjonale energibyrået. At vi kompenserer de fattigste utviklingslandene for dette, synes rimelig.

Men for alle som er opptatte av internasjonale bærekraftsspørsmål, er det frustrerende at en avis som Aftenposten, den ene dagen «avslører» at vi gir så mye bistand, mens den neste dag «avslører» at vi ikke vil støtte Ecuador. Alt er konfronterende. Det fører til en kortsiktig oppmerksomhetskurve, og ingen dypere forståelse for problematikken.

Avisen har i det siste nærmest fått det til å se ut som om utviklingspolitikk er noe som en liten gruppe opprettholder for egen posisjons skyld. Jeg tror vanlige folk blir ganske lei av å lese om alt som går galt i ett øyeblikk, og alt vi bør støtte i det neste, som for eksempel Yasuni-prosjektet. Da er det lettere å lukke seg helt for problematikken og utfordringen. «Det virker jo ikke, det er bare bortkastet».

En måte for Norge å gå inn for Yasuni-prosjektet kunne være å inkludere det i det pågående olje for utviklingsprogrammet. Gjorde vi det, ble oljen i Ecuador virkelig et utviklingsfremmende element, samtidig som økosystemene ville vinne på det. Det ville være samstemt utvikling. Så får vi håpe at Aftenposten fremover går mer i dybden på de store miljø- og utviklingsutfordringene vi som samlet klode står overfor.

Emneord: miljø, klima, utvikling