Utviklingsfondet Til forsiden

Rekordlav landbruksbistand bekjemper ikke sult

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli - Daglig leder i Utviklingsfondet

Utenriksminister Børge Brende skriver i Aftenposten 12. juni at avskaffelse av sult er blant verdens viktigste utviklingsmål. Da er det et paradoks at det ikke satser mer på bønder og landbruk i norsk bistand.

Skrevet av Chr. Anton Smedshaug, AgriAnalyse og Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet
Innlegget sto på trykk i Aftenposten 16.6.2015

Børge Brende har i Aftenposten 12. juni rett når han skriver at sult er et av verdens største løsbare problemer. Han poengterer at avskaffelse av sult, bedre ernæring og bærekraftig matproduksjon er blant verdens viktigste utviklingsmål. Sammenhengen mellom mat, ernæring, skogbevaring, helse og utdanning er viktig. Men skal man nå de fattigste, er direkte satsing på landbruk og småbønder essensielt.

Sult er et fattigdomsproblem, og Verdensbanken sier at investeringer i jordbruket er mest effektivt for økonomisk utvikling. Det er derfor et paradoks at norsk landbruksbistand er på sitt laveste. I dag utgjør støtten 3-4 prosent av et budsjett på over 30 milliarder. Norsk landbruksbistand var høyest på 1970-tallet og utgjorde cirka 30 prosent av bistandsbudsjettet. Så når utenriksministeren skriver at Norge bidrar med milliarder i kampen mot sult, er det litt kreativ bokføring. Den afrikanske unionen satser på klimasmart landbruk og Afrika står foran en landbruksrevolusjon. Da er det gledelig at utenriksministeren fremhever Norges rolle i kampen mot sult. Nå må ord gjøres om til handling.

Vi foreslår en handlingsplan for hvordan Norge skal bidra til å utrydde sult. Da kan vi gå i front for å utvikle et bærekraftig og klimasmart jordbruk, noe som er en nøkkel til global stabilitet.

Emneord: utvikling, jordbruk