Utviklingsfondet Til forsiden

Om å redde verden

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund - Informasjonssjef

Norfunds Heidi Berg er redd for at det ikke er rom for både teknologioptimister og engasjement i bistands og utviklingsdebatten. Men skillet hun drar opp er delvis fiktivt.

Artikkelen er også publisert på Dagsavisen Nye meninger

Berg forteller oss at hun ikke er så opptatt av økologiske produkter, hun digger kunstgjødsel og kjernekraft, fordi hun er teknologioptimist. Hun tolker twittermeldinger hun har sett fra Rio+20 møtet inn i et større «vi vil redde verden»-pakke, som domineres av rettroende sosialister og økofriker. Men jeg vil berolige Berg. Det er mange «pakkeløsninger» der ute. Vi må bare vite hva de fører til.

Berg nevner selv behovet for elektrisitet fra fornybare kilder. Det Internasjonale energibyrået (IEA) mener at det meste av elektrisitetsutbyggingen fram mot 2030 bør være i form av små nettløse enheter og mini elnett på landsbygda - ikke store kraftverk i sentrale strøk. Noe helt annet enn kjernekraft. Mange av oss ønsker at mer norsk energibistand skal gå til solenergi og annen småkraft. Men vår vannkraftstrøm har dessverre ikke nådd ut til de fattige. Rike i mellominntektsland har behov for strøm de også, bevares, men vi snakker jo om å redde verden.

Berg nevner kunstgjødsel. De fleste av oss som også jobber med matsikkerhet er for en dosert og bærekraftig bruk av enhver innsatsfaktor. For en småbonde i utviklingsland kan organiske metoder i en periode være både billigere og gi bedre resultater, om jordbruksteknikkene bonden bruker er kunnskapsbasert. Mange av de nye teknikkene i dag dreier seg om patenterte frø som krever en dyr teknologipakke i form av nettopp massiv bruk av kunstgjødsel og pesticider. Det er ikke nødvendigvis fattigdomsreduserende. I mange tilfeller det motsatte.

Bergs egen arbeidsgiver, Norfund, sprøyter nødvendig kapital inn i jordbruket i Afrika. Men ikke all storplantasjedrift, ikke alt landoppkjøp, ikke all denne «pakken» utenfra fører til utvikling for lokalbefolkningen. Men for all del: La oss fortsette dialogen, og redde verden. Sammen.