Utviklingsfondet Til forsiden

La det gro uten GMO!

Publisert . Skrevet av Bell Batta Torheim - politisk rådgiver - agro-biodiversitet

Utviklingsfondet
I såfrøaksjonen har aksjonister sådd gammeldagse kornsorter for hånd i protest mot GMO. Her leder Johan Swärd ann i såinga på sin gård Aschim Mølle.

Seks gårder i fire fylker har de siste par ukene stilt sine jorder til disposisjon for en såfrøaksjon i regi av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Snart skal det spire lysegrønt med håp om ei fortsatt GMO-fri framtid. Fremdeles er norsk matproduksjon og importert mat til Norge fri for genmodifiserte organismer (GMO). Men vi er bekymret for at den rødgrønne regjeringen kan bli den første til å godkjenne genmodifisert mat.

Etter fire års behandling har den fremdeles ikke tatt stilling til om storselskapene Monsanto og Bayer CropScience skal få selge mais og raps i Norge som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler. Det ene sprøytemiddelet, glyfosinat- ammonium, er så giftig at det ikke er tillatt brukt i Norge. Det er uetisk å importere mais som er dyrket i land der arbeidere er utsatt for et sprøytemiddel vi ikke godtar brukt her. Fortsatt bruk av skadelige sprøytemidler er ikke et bidrag til bærekraftig utvikling. Rapsen kan spre seg ukontrollert i norsk natur. Dermed oppfyller ikke GMO-plantene kriteriene for å bli godkjent i den norske genteknologiloven.

Storselskap får stadig større kontroll over matkjeden. Kjøper bonden GMO-såfrø fra Monsanto, må hun godta at selskapet inspiserer avlingen og siloen når de har lyst. Og hun får heller ikke lov til å sende såkorn videre til noen andre for å sjekke kvaliteten. Årlig saksøkes en rekke bønder i Nord-Amerika for påståtte brudd på Monsantos patent på såkornet.

Oppland er et foregangsfylke som har erklært seg som GMO-fri sone. Nå håper vi at regjeringa ikke lar kortsiktig økonomisk vinning gi oss overraskelser på matbordet og i naturen i framtida. Den bør snarest avvise GMO-maisene og rapsen!

Skrevet av Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet, Kathrine Kleveland,  leder av Bygdekvinnelaget og Frøydis Dahlo, koordinator for såfrøaksjonen 2012 og medlem av Spire – Utviklingsfondets ungdom.
Artikkelen sto på trykk i Bondebladet 14. juni 2012

Emneord: gmo