Utviklingsfondet Til forsiden

Investorer og organisasjoner ber Statens Pensjonsfond Utland satse på fornybar energi

Publisert . Skrevet av Utviklingsfondet

Andreas Klinke Johannsen, Flickr,CC

Statens Pensjonsfond Utland (SPU – eller «oljefondet») bør begynne å investere direkte i anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi. Det mener en bred allianse av bedrifter og organisasjoner innen finans, energi, livssyn, miljø og utvikling.

Statens Pensjonsfond Utland er verdens største statlige investor.  I dag kan SPU investere i børsnoterte aksjer, obligasjoner og fast eiendom. En rekke organisasjoner og institusjoner tar nå til orde for at denne listen bør utvides, slik at fondet også begynner å investere direkte i infrastruktur for fornybar energi.

I et felles brev til de fire partiene som nå samarbeider om å utgjøre det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering, skriver en allianse av bedrifter og organisasjoner at direkte investeringer i fornybar energi vil være bra både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.

Les hele brevet (pdf-format)

Uvanlig allianse

Den uvanlig bredt sammensatte gruppen av underskrivere omfatter finansinstitusjoner som KLP, Storebrand, Umoe AS, energiselskapet Scatec, Oslo katolske bispedømme og en rekke organisasjoner innen miljø og utvikling: WWF, Norsk Klimastiftelse,  Framtiden i Våre Hender, Zero, Greenpeace, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Utviklingsfondet.

I brevet viser underskriverne til at flere andre store europeiske pensjonsfond allerede investerer direkte i fornybar energi. SPU er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme, mener underskriverne.  Både størrelsen på fondet, det langsiktige investeringsperspektivet og det at fondet ikke behøver å bekymre seg for løpende likviditetsbehov taler for å satse på direkte investeringer i fornybar energi, mener organisasjonene og institusjonene bak fellesbrevet.

I brevet viser underskriverne til at lignende perspektiver tidligere er presentert av Norges Bank Investment Management i brev til Finansdepartementet i 2006 og 2010 – men at daværende regjering valgte å se bort fra disse faglige rådene. Nå mener underskriverne at en ny regjering har en mulighet til å ta fagrådene på alvor og se på saken igjen.

- All erfaring tilsier at satsing på stabil energitilgang for alle og på en sikker matproduksjon fører til utvikling på samfunnsnivå. Det er vår plikt å sørge for at dette også skjer i utviklingsland, men med fornybare kilder og med økologisk kløkt, sier Andrew P. Kroglund i Utviklingsfondet.