Utviklingsfondet Til forsiden

Inntekter fra Årets Brødvalg

Publisert . Skrevet av Utviklingsfondet

Den lokale frøbanken i Ejere i Etiopia gir innbyggerne en tryggere matsituasjon.

Akkurat som de aller fleste av oss i Norge, trenger fattige bønder i fattige land et lån innimellom. De har ikke tilgang til noe banksystem, og det er heller ikke alltid penger de har størst behov for. Det er såkorn av god kvalitet. Da kan den lokale frøbanken være redningen.

Inntektene fra Årets Brødvalg og Brødtorget går til Utviklingsfondet. Vi skal bruke pengene på å opprette lokale såfrøbanker. Vi ønsker å gi de som må gå sultne til sengs, en mulighet til å spise seg mette. Til å dyrke nok mat til seg og familien, til å få låne det de trenger - det såkornet som er nødvendig. Bare noen få kilo såkorn av god kvalitet gjør en stor forskjell og endrer liv!

Prosjekteksempler:

Malawi

Dette er Kate fra Malawi. Hun viser stolt frem maisåkeren sin. Maisavlingen har vokst seg stor og frodig. Hun hadde godt såkorn. For første gang i sitt liv har hun tatt opp lån. Hun har investert i klimarobust lokalt såkorn, og avkastningen blir god. Hun skal betale tilbake det hun lånte etter innhøsting, og hun har trygghet for at
familien får mat på bordet.

Den lokale frøbanken i Rumphi, Malawi. Småbøndene som låner såkorn i Utviklingsfondets prosjektområde, låner vanligvis mellom 5 og 10 kg - avhengig av hvor mye jord de har å dyrke på. Prisen i frøbanken er 9 kroner og 40 øre pr kilo. Bøndene har ikke penger til å kjøpe såkornet selv - og det såkornet de hadde er borte. Enten fordi avlingen var dårlig året før, eller ble spist opp på grunn av matmangel. For i det hele tatt å ha noe og dyrke, er frøbanken redningen.

Etiopia

Dette er Demishew Wudineh Beyne, 43 år og far til 8. Han mistet nesten hele avlingen sin på grunn av en plantesykdom. Han fikk låne 50 kilo såkorn i frøbanken, for å dyrke durumhvete på den lille åkerlappen sin. Fordi såkornet hadde god kvalitet, var tilpasset lokale dyrkingsforhold og resistente mot den ødeleggende plantesykdommen, kunne Demishew høste så mye som 1400 kg hvete. Lånet til Demishew var på 165 kroner. Han betalte tilbake med  57, 5 kg korn etter innhøsting, inkludert 15% rente.

Bankkø! Foran den lokale banken i Ejere, Etiopia, venter bøndene tålmodig for å kunne hente ut sine lån, så de kan få såkornet i jorden og sikre familien mat. Når sulten gnager er det lett å spise opp såkornet. Muligheter til å låne i frøbanken, bidrar til at fattige småbønder kan øke avlingene sine og ha en tryggere matsituasjon i framtiden.

Emneord: utvikling, såfrø