Utviklingsfondet Til forsiden

Hvor er KrF i utviklingsdebatten?

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund - Informasjonssjef

Stille: KrF er nylig kåret til det beste utviklingspartiet, så hvorfor lar de Høyre fronte den utviklingspolitiske debatten? Foto: Nordiske Mediedager/flickr

KrF har en stolt tradisjon i norsk politikk som en hærfører når det gjelder internasjonal bistand og solidaritetspolitikk. Likevel har Høyre tatt over den utviklingspoltitiske debatten hos opposisjonen. Uten at KrF protesterer. Hva skjer?

Artikkelen er også publisert på nyemeninger.no

Kirkens Nødhjelp kåret nettopp KrF som best blant norske partier på utviklingspolitikk. Det fremstår derfor som litt urovekkende at partiet som del av en opposisjon lar Høyre fronte den utviklingspoltitiske debatten. KrF protesterer ikke på en måte som høres, hverken mot Høyres forslag om bistands- eller informasjonskutt. Hvorfor ikke?

Usynlig

KrF har alltid stått støtt som en påle når det gjelder å forsvare at 1 % av norsk BNP går til internasjonal bistand. Dagfinn Høybråten har i mange år vært soliditeten selv når det gjelder internasjonale utviklingsspørsmål. Men i valgkampen har KrF stort sett bare snakket om norske famileverdier og behovet for å skifte regjering. Knut Aril Hareide er usynlig i debatten om internasjonalt engasjement,

Dette skjer samtidig med at det partiet Hareide nå bereder grunnen for å dele sengeleie med de neste fire årene, synes å ha tatt monopol på utviklingsagendaen blant opposisjonspartiene. Høyres Peter Gitmark har vært en dyktig og fremadstormende talsperson på feltet. Men evangeliet han leser for oss er et generelt kutt i bistanden, ned med flere hundre millioner. I tillegg vil Høyre konsentrere seg om færre land.

Kutt og store endringer

Men en rigid avgrensning av samarbeidsland til Afrika sør for Sahara er ikke uproblemtisk. De fleste norske organisasjoner har samarbeid med lokale partnere i alle verdensdeler. Mange av disse er i såkalte mellominntektsland. Mye av dette gjøres i en politisk kontekst hvor støtte utenfra er avgjørende for å opprettholde utviklingspolitiske prosesser, som er viktige både i et fattigdoms-, fordelings-, rettighets- og i et miljøperspektiv. Høyres politikk vil derfor få dramatiske konsekvenser.

Noe av det beste utviklingsarbeidet norske organisasjoner er involvert i drives i land som Nepal og Nicaragua. På hvilken måte bidrar å kutte dette til økt kvalitet i utviklingsarbeidet? Hva sier KrF om dette? Hvorfor tar ikke KrF høylydt til motmele i en slik kjernesak for partiet?

Opposisjonen vil også ha radikale kutt i informasjonsstøtten organisasjonene får via Norad, for å drive folkeopplysning omkring utviklingsspørsmål. Gitmark sier at han ikke vil at Norads penger skal gå til å støtte pr-rådgivere i organisasjonene. Jeg hadde forventet meg et tydelig KrF som her ville ta avstand fra Høyres hardkjør. Men stillheten svever over vannene.

KrFs stemme er viktig

Organisasjonene løfter derimot frem felles nasjonale utfordringer og dilemmaer som omhandler norske oljeinvesteringer i Angola, norsk tekstilbransjes innkjøps- og arbeidsbetingelser i Bangladesh, illegitim gjeld, finansskatt, norsk kunstgjødselindustris innvirkning på landbruksproduksjon i sør, bruken av skatteparadis, det norske pensjonsfondets investering i rasering av regnskog, Norge som krigsprofitør, osv. Listen er lang. Derfor er det helt riktig at deler av denne debatten er finansiert av norske skattebetalere, gjennom bistandsbudsjettet og egne policyprogram, samt en egen budsjettpost for informasjon omkring nord- sør forhold. Derfor er det så problematisk med Høyres ønsker om kutt. Derfor er KrFs motstemme så viktig.

Skulle det bli et regjeringsskifte med Høyre i lederrollen, og KrF gikk med i en ny regjering, ville mange av oss som jobber med utviklingspolitiske spørsmål ønske oss en statsråd fra KrF som en garantist for minst mulig skade gjort. Men KrF’s relative taushet gjør oss urolige. Spørsmålet vi sitter igjen med er: Når skal KrF løfte frem utviklingspolitiske spørsmål i valgkampen? Når skal KrF gå i rette med Høyre?

KrFs Kjell Ingolf Ropstad svarte på dette innlegget i Dagsavisen 22. august. Les Ropstads innlegg her.

Emneord: utvikling