Utviklingsfondet Til forsiden

Fra selvberging til selvstendighet

Publisert . Skrevet av Lise Bjerke

Foto: Lise Bjerke

På bildet: Sabitri Adhikari jobbet tidligere hardt for å dyrke nok mat til egen familie. Gjennom støtten Utviklingsfondet gir til den lokale bondeorganisasjon hun er medlem av, produserer hun nå et rikt mangfold av grønnsaker og frukt for salg på det lokale markedet: ”Nå er jeg selvstendig, og jeg trenger ikke lenger å bøye hodet foran andre for å få låne penger”, sier hun.

Sabitri bor i landsbyen Jogimara i Nepal, og sammen med sin mann driver hun en gård i de bratte åsene. I 2009 ble Sabitri medlem av landsbyens bondeorganisasjon for bevaring av biologisk mangfold. Medlemmene styrer sammen den lokale frøbanken, som gjør at bøndene har tilgang til og kontroll over sine lokale såfrø. Som medlem får bøndene også mulighet til å ta opp et gunstig lån fra organisasjonens fond.

Sabitri ønsket å produsere grønnsaker for salg, og fra fondet fikk hun støtten hun trengte for å kjøpe såfrø. Hun startet med å produsere poteter, blomkål og tomater, og i dag vokser det også appelsiner, ingefær, reddik, hodekål og åkerbønner på gården. ”Grønnsaksproduksjon er mer fordelaktig for oss enn kornproduksjon, fordi vi får høyere markedspris for grønnsaker”, sier hun. I produksjonen brukes kun husdyrgjødsel. På denne måten bidrar familien til et bærekraftig landbruk gjennom å kun bruke lokale ressurser i matproduksjonen.

Familiens to sønner har begge flyttet fra gården for å finne seg jobb andre steder. Med grønnsaksproduksjonen følger mye arbeid, og Sabitri og mannen hennes har ikke mulighet til å klare alt alene. Pengene hun har fått låne fra fondet kommer derfor godt med for å kunne betale for arbeidshjelpen de trenger på gården.”Livet er mer komfortabelt nå.Tidligere drev vi selvbergingsjordbruk, og livet var vanskelig for oss. Vi dyrket mange sorter, men bare på et lite område. Nå har vi større produksjon på større område, og grønnsakssalget gir oss penger til å klare oss selv”, sier Sabitri.

Bønder som som tar opp lån fra fondet forplikter seg til å dyrke en av sortene i frøbanken, for å bevare det biologiske mangfoldet. Etter innhøsting må de levere tilbake 1,5 ganger så mye frø som det de hentet ut. Slik opprettholdes såfrøproduksjonen til frøbanken. Sabitri dyrker nå en lokal risvariant fra frøbanken.

Sabitri har også blitt kasserer i bondeorganisasjonen, og ser lyst på framtiden. Hun har troen på at hennes eldste sønn og svigerdatter vil ønske å fortsette driften på gården.