Utviklingsfondet Til forsiden

Ernæring på topp av dagsorden

Publisert . Skrevet av Aksel Nærstad

Utviklingsfondet deltar på den andre internasjonale konferansen om er næring 19-21. november i Roma. Foto: FAO

Over halvparten av verdens befolkning er negativt påvirket av ulike former for feilernæring i følge FN. Det er den grimme realiteten bak Den andre internasjonale ernæringskonferansen (ICN2) som arrangeres i Roma 19-21. november.

Bak arrangementet står Verdens helseorganisasjon og FNs organisasjon for mat og landbruk. Møtet samler representanter for 160 land, blant dem 120 ministre, samt representanter for sivilt samfunn og privat sektor.

Det var på høy tid å arrangere en ny slik konferanse, for det er 22 år siden den første konferansen ble avhold. Selv om antallet mennesker som sulter i verden, har gått noe ned fra 1992, så har andre ernæringsproblemer øk kraftig.

Sykelig overvekt har økt sterkt og det er nå flere mennesker som dør av overvekt enn av sult – selv om det fortsatt er over 800 millioner mennesker som sulter. Diabetes, hjerte og karsykdommer og kreft som er knyttet til ernæring, har økt dramatisk, og mer enn 2 milliarder mennesker lider av mangel på viktige mineraler eller vitaminer.

Allerede under åpningen av konferansen ble de to hoveddokumentene vedtatt ved akklamasjon: Roma-erklæringen for ernæring, og Rammeverket for handling. Dokumentene var framforhandlet gjennom mange måneder i en prosess som er blitt sterkt kritisert både fra representanter for mange regjeringer og fra sivilt samfunn. Mange mener at dokumentene er svakere enn det som ble vedtatt for 22 år siden, men at det likevel kan spille en positiv rolle i arbeidet for å utrydde alle former for feilernæring. Dokumentet kan lastes ned her.

Frivillige organisasjoner med visjoner

I de to dagene forut for konferansen var rundt 200 representanter fra sivilt samfunnsorganisasjoner samlet for å diskutere innholdet i konferansen og samarbeid seg i mellom. En brei sammensatt gruppe som forberedte møtet for frivillige organisasjoner hadde utarbeidet et dokument som streket opp visjoner knyttet til arbeidet mot feilernæring. Dokumentet fikk stor oppslutning fra deltakerne fra frivillige organisasjoner. Det kan lastes ned her.

Organisasjoner som primært har arbeidet med ernæring og helse, og organisasjoner som primært har arbeidet med landbruk, har i liten grad samarbeidet. Dette vil forhåpentligvis endres etter møtene i Roma. Kanskje vil styrket samarbeid mellom ulike sivilt samfunnsorganisasjoner på lengre sikt vise seg å være noe av det viktigste som kommer ut fra  ICN2.

Motstridende interesser

Kritikken fra mange sosiale bevegelser og andre frivillige organisasjoner av dokumentene som ble vedtatt på konferansen, er at de ikke i tilstrekkelig grad peker på økonomiske og politiske årsakene og drivkreftene til feilernæring, og at handlingsplanen ikke er klar og sterk nok på disse områdene. Det pekes på undersøkelser som viser at industrielt landbruk med overforbruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler har redusert næringsinnholdet i mye mat, og kan ha bidratt til utvikling av allergier og sjukdommer.

Matindustrien er i stor grad ansvarlig for usunne spisevaner som fører til sykelig overvekt, diabetes og andre matrelaterte sykdommer. Det internasjonale handelssystemet blir også av representanter for sivilt samfunn pekt på som en viktig negativ faktor i forhold til ernæring.

Mange representanter fra sivilt samfunn har klart sagt i fra at feilernæringen ikke vil kunne bli utryddet uten at disse grunnleggende interessekonfliktene mellom de breie lag av befolkningen og storselskapene blir satt på dagsorden, og sterke reguleringer av selskapene blir gjennomført.

Norske organisasjoner er tilstede

Gjennom ForUM for Utvikling og miljø er tre norske organisasjoner representert i den offisielle norske delegasjonen til ICN2; Kristin Kjæret fra FIAN, Aina Østreng fra Caritas og Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet.

Følg den internasjonale ernæringskonferansen i sosiale medier: #ICN2