Utviklingsfondet Til forsiden

En fruktbar investeringsmulighet!

Publisert . Skrevet av Knut Harald Ulland - Daglig leder

Bønder investerer selv tre ganger så mye i jordbruket som alle andre investorer til sammen.

Få ting er verre for en mor og en far enn usikkerhet om familien har nok mat til vinteren eller neste regntid. Ingen skal bekymre seg for om egne barn blir underernærte. 

Mens jeg skriver dette er det 100 vis av millioner mennesker på landsbygda i fattige land som ikke vet om de klarer å dyrke nok mat til seg og sine. Mange forteller meg at jorda blir vanskeligere å dyrke for hvert år som går fordi klimaet endrer seg og jordsmonnet forringes.

Utviklingsfondet kjemper for at folk i fattige land skal få mulighet til å fø seg selv og sin familie. Alt, vi gjør, mener og sier handler til syvende og sist om mennesker på landsbygda i verdens fattigste land. Vi hjelper dem direkte sammen med våre dyktige partnere, samtidig gjør vi det vi kan for å endre politikk og handling i Norge og andre rike land – til det beste for den fattige bonden og hennes familie. Vi er med andre ord viktige «investorer» i fattige bønders fremtid.

Nå viser en ny rapport* fra FNs Landbruks- og Matorganisasjon (FAO) at fattige bønder selv er tre ganger så store investorer i landbruk i fattige land som alle andre investorer** til sammen. Når vi samtidig vet at investeringer i landbruk er en av de mest effektive strategiene for å redusere sult og fattigdom så sier det seg selv at her har vi en fruktbar investeringsmulighet – ikke bare for bunnlinjen men også for mennesker. Utviklingsfondet jobber derfor aktivt for å sikre at fremtidens investeringer i landbruk ikke bare økes. Investeringene må også sikre at jordsmonnet ikke forringes og at fattige familier får nok mat til vinteren. Det er mange eksempler på at investeringer i landbruk «utenfra» gir motsatt effekt for jorda og fattige. Derfor må bønders interesser og kompetanse stå sentralt i utformingen av alle investeringsforslag. Her er det mye å gå på. Utviklingsfondet er aktive som brobygger!

*http://www.fao.org/publications/sofa/en/
**private og offentlige investeringer + bilateral (stat til stat) utviklingshjelp

Emneord: jordbruk, utvikling