Utviklingsfondet Til forsiden

Den nye bistandsoffensiven

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund - Informasjonssjef

Utviklingsfondet har vært aktive i bistandsdebatten den siste tiden. Her fra vår bistandsdebatt på Utviklingshuset 21. januar. Fv: Andrew Kroglund (Utviklingsfondet), Peter Gitmark (Høyre), Unni Berge (SV) og forsker Øyvind Eggen.

Endelig; utviklingspolitikken er på agendaen!

Saken sto på trykk i Dagsavisen 30. januar 2013

Mange ting sammenfaller i tid; Norad feiret nettopp 50 år, NRK viser en større dokumentarserie, «Den gode viljen». Høyre har nettopp publisert sitt mest ambisiøse dokument noensinne på utviklingspolitikk. På slutten av året kommer FNs klimapanel med ny rapport. Norge skal se nærmere på våre negative miljøinvesteringer via Oljefondet. Og det er valgkamp rundt hjørnet.

Utviklingsbistand er del av ethvert lands politiske verktøykasse, i kampen mot fattigdom og økologisk ragnarok. Bestrebelsene på å forstå hva som fungerer og hva som faktisk er kontraproduktivt, er en debatt som må tas med jevne mellomrom. Er for eksempel bistand til statskassen i Uganda god bistand, så lenge en autoritær president leder landet? Her finnes ingen enkle svar, men gode analyser og en informert debatt er avgjørende. Hva skal til for å fø hver åttende verdensborger som i dag går sulten og underernært til sengs? Hva skal til for å ta vare på naturmangfoldet og naturressurser for framtidige generasjoner? Alt dette er del av den nye bistandsutfordringen.

At professor Arne Olav Øyhus i en kronikk i Aftenposten den 5. januar beskriver hele bistandssystemet som en fallitt, må derfor nesten ses på som en raritet i debatten. Er dette nivået på våre høyskoler, må det kanskje litt bistand dit også?

Men at partiet Høyre nå viser ambisjoner på bistandsfeltet er derimot svært gledelig og borger for at vi kan få en valgkamp som ikke bare er navlebeskuende.

Emneord: utvikling