Utviklingsfondet Til forsiden

10 teser for en sultfri verden

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund - Informasjonssjef

I dag er verdens matsikkerhetsdag. I følge de siste tallene fra FAO (oktober 2012) sulter i dag 870 millioner mennesker i verden. Det er uverdig, særlig med all den kunnskapen vi besitter. Men å utrydde sulten er ikke så veldig vankskelig; egentlig.

Artikkelen er også publisert på Dagsavisen Nye meninger

Våre ti teser ut av uføret er derfor som følger:

1. Utryddelse av sult og feilernæring og retten til mat må bli en bærebjelke i norsk utenrikspolitikk.

2. Norsk bistand til bærekraftig landbruk må økes betydelig, fra ca 3 % i 2011 til minst 10 % av bistandsbudsjettet.

3. Norsk landbruksbistand må vris mot agroøkolgiske og andre former for bærekraftig småskala landbruk, i tråd med anbefalingene fra FNs spesialrapportør for retten til mat. (Agroøkologi er et jordbrukssystem som baserer seg på de ressursene som allerede finnes i naturen for å bekjempe skadedyr. Selv om den baserer seg på økologiske teknikker, utelukker den ikke bruk av kunstgjødsel i moderate mengder).

4. Norge må arbeide for at ledere i utviklingsland selv prioriterer bærekraftig matproduksjon og har som mål at minimum 10 % av deres egne budsjett øremerkes landbruksutvikling, slik afrikanske statsledere faktisk vedtok som målsetting i 2003.

5. Norge må støtte prinsippet om matsuverenitet, som bl.a. betyr sikring av bønders rettigheter og at ethvert land har rett til å føre den politikken som er nødvendig for å fø sin egen befolkning så lenge dette ikke hindrer andre i å gjøre det samme.

6. Norge må innføre en egen skatt på finanstransaksjoner som øremerkes til det internasjonale arbeidet med matsikkerhet og klimatilpasning i fattige land.

7. Norge må arbeide mot oppkjøp av matjord og landran i utviklingsland, det være seg fra multinasjonale selskap eller stater. Norge må heller gå inn for landreformer til fordel for småbrukere.

8. Multinasjonale selskap ønsker økt monopol over matkjeden. Men Norge må ikke la seg presse fra storselskap til å godkjenne genmodifiserte planter og dyr.

9. Vår oljebaserte økonomi er en trussel for både klima og biologisk mangfold. Vi må alle arbeide for at politikere og andre fremmer en debatt om en ny og grønn økonomi.

10. Vårt daglige forbruk av kjøtt basert på soyaimport og kraftfôr er ikke bærekraftig. Dyr avlet opp på gress og i utmark er mer bærekraftig. Vi må derfor kutte ned på antallet middager basert på ikke-bærekraftig kjøttproduksjon.

Emneord: utvikling, sult