Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster skrevet av Kari Helene Partapuoli

Mat er sikkerhetspolitikk

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli

Matsikkerhet er en forutsetning for stabil samfunnsutvikling og fredelig sameksistens. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Sør i Fokus.

I krigen mot terror, som store deler av verden er dratt inn i, hører vi lite om retten til mat og bekjempelse av sult.

Les mer...

Emneord: matproduksjon, jordbruk

Myter og sannhet i utviklingspolitikken

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli

Det er fortsatt en vei igjen å gå: Men bistand og internasjonal solidaritet fungerer. Bildet viser matproduksjon i Malawi. Norge spiller en sentral rolle i å øke jordbruksproduksjon i landet. 

Utenriksminister Børge Brende holdt nettopp sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Han henviser til statsbudsjettet for 2015 når han blir spurt om hva som er nytt i regjeringens utviklingspolitikk. Men det synes klart at Norges bidrag til global utvikling er under internt press. FrP vil kutte i våre internasjonale forpliktelser. Samtidig som FNs klimapanel forteller oss at klimaendringer allerede slår inn i fattigfolks hverdag. Den globale matproduksjonen er under press.

Les mer...

Emneord: utvikling, landbruk, matproduksjon

Er regjeringen for effektiv bistand?

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli

Medlemmene i  Miumbuni Self Help Group i Kenya jubler over avlingene sine. Selvhjelpsgruppene er lokalsamfunnsinitiativ for småbønder der de lærer metoder for klimatilpasning, og i denne gruppa har medlemmene hver sin åkerlapp der de dyrker ulike grønnsaker. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Sør i fokus

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, har nylig lagt fram en evaluering av norsk bistand. I den sies det at norsk bistand bør bli mer resultatorientert, effektiv og målrettet. Det er vel alle enige i?  Finnes det i så fall mer effektive bistandsformer enn det Norge prioriterer i dag? 

Les mer...

Emneord: utvikling, landbruk