Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster fra , P55

Heia Heikki, heia NASFAM og heia landbruket

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Utviklingsfondet er forundret over at regjeringen ikke satser på La Via Campesina, og andre grasrotbaserte organisasjoner, med småskala, klimarobust landbruk som hovedopopgaver.

Småbrukerorganisasjonen Nasfam i Malawi får 100 millioner kroner i støtte fra Norge over fem år. Det er et glededig utvikling og viser at Norge nå mener alvor av å øke støtten til landbrukssektoren.

Les mer...

Emneord: jordbruk, utvikling

Tid for feite planer

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

mikebaird/Creative Commons

- Magen bare eser ut. Jeg vet det. Får liksom ikke noe tid til å trene og slikt. Og da bare blir det sånn.

Les mer...

Emneord: utvikling, latin-amerika