Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster fra April, 2014

Myter og sannhet i utviklingspolitikken

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli

Det er fortsatt en vei igjen å gå: Men bistand og internasjonal solidaritet fungerer. Bildet viser matproduksjon i Malawi. Norge spiller en sentral rolle i å øke jordbruksproduksjon i landet. 

Utenriksminister Børge Brende holdt nettopp sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Han henviser til statsbudsjettet for 2015 når han blir spurt om hva som er nytt i regjeringens utviklingspolitikk. Men det synes klart at Norges bidrag til global utvikling er under internt press. FrP vil kutte i våre internasjonale forpliktelser. Samtidig som FNs klimapanel forteller oss at klimaendringer allerede slår inn i fattigfolks hverdag. Den globale matproduksjonen er under press.

Les mer...

Emneord: utvikling, landbruk, matproduksjon