Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster fra Januar, 2014

Er regjeringen for effektiv bistand?

Publisert . Skrevet av Kari Helene Partapuoli

Medlemmene i  Miumbuni Self Help Group i Kenya jubler over avlingene sine. Selvhjelpsgruppene er lokalsamfunnsinitiativ for småbønder der de lærer metoder for klimatilpasning, og i denne gruppa har medlemmene hver sin åkerlapp der de dyrker ulike grønnsaker. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Sør i fokus

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, har nylig lagt fram en evaluering av norsk bistand. I den sies det at norsk bistand bør bli mer resultatorientert, effektiv og målrettet. Det er vel alle enige i?  Finnes det i så fall mer effektive bistandsformer enn det Norge prioriterer i dag? 

Les mer...

Emneord: utvikling, landbruk

Lite innsiktsfullt om utvikling

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Foto: Julie Lunde Lillesæter, Sør i fokus. 

«Vi må rense bistanden for formynderskap. Vestlig bistand må tilpasses den nye tid». Denne kraftsalven kommer fra Kjell Roland, direktør i Norfund, i et innlegg i Dagsavisen den 24. desember 2013. Men var det noe ny innsikt i denne «julepakken»?

Les mer...

Emneord: utvikling, seminar

Nøkkelen til framtidas mat

Publisert . Skrevet av Teshome Hunduma

Levende frøbanker er viktig. Peter viser her fram en av frøbankene Utviklingsfondet støtter i Malawi.

Av de 7000 planteartene som brukes i landbruket i dag, brødfør omtrent 30 plantearter i hovedsak verdens befolkning. Vi har gjort oss avhengige av noen svært få plantesorter. Det er spesielt ugunstig for fattige småbønder.

Les mer...

Emneord: såfrø, biologisk mangfold, landbruk, utvikling