Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster fra Mai, 2013

Ukultur i Norges Bank

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

For dårlig: Håndteringen av en klage fra Forum for utvikling og miljø er så dårlig at det undergraver hele det etiske rammeverket oljefondet bygger på, mener kronikkforfatterne. Ansvaret ligger hos finansminister Sigbjørn Johnsen.

Er Norges Bank egentlig egnet til å stå som ansvarlig investor av Oljefondet? I lang tid har vi stilt oss dette spørsmålet. Mye peker mot at OECD vil gjøre det samme, når de i dag offentliggjør sin slutterklæring på vår klage.

Les mer...

Emneord: utvikling

Etiopia, Høyre og valgkamp

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Kronikkforfatter Andrew Kroglund (tv) møtte Høyres Peter Gitmark til debatt om norsk bistand i januar. Nå møtes de igjen. Denne gangen også med utviklingsminister Heikki Holmås. Litteraturhuset, mandag 13. mai, kl 19.

Høyre vil kutte drastisk i norsk bistand, ikke minst til Etiopia. Billige retoriske poeng i en opphetet norsk valgkamp gagner ikke utvikling, skriver politikk- og informasjonssjef i Utviklingsfondet Andrew Kroglund i denne kronikken.

Les mer...

Emneord: utvikling, jordbruk

Skogens konge

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

I skogen: Nettopp Kongens nærvær gir skogen beskyttelse, foto Regnskogsfondet, ISA Brazil, Det kongelige hoff

Kong Harald symboliserer det beste av Norge.  En friluftsengasjert person, med ekte interesse for naturmystikk og det autentiske. Hans tur til Yanomami-indianerne dypt inne i Amazonas er mye mer enn en eldre herres realisering av en gammel drøm. Det er en symbolmettet handling som bekrefter nordmenns ektefølte kontakt med naturen. Det lover godt for Jonas Gahr Støres nye Folkehelsemelding.

Les mer...

Emneord: utvikling, miljø

Sulten på gode evalueringer

Publisert . Skrevet av Andrew P. Kroglund, Elin Cecilie Ranum og Aksel Nærstad

Landbruk og matsikkerhet: 200 ekstra millioner er satt av for 2013 i landbruksbistand. I tillegg har vi fått en egen strategi på landbruk og matsikkerhet. Det viser at utviklingsminister Heikki Holmås ikke er redd for å få jord under neglene. Foto: Holger Motzkau/CC

Det er gledelig at evalueringsrapporten av norsk landbruksbistand viser mange positive funn, men vi skulle helst sett at også miljø og sosiale forhold ble vurdert.

Les mer...

Emneord: jordbruk, utvikling