Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster fra Desember, 2012

Snever Norad-evaluering av landbruksbistand

Publisert . Skrevet av Aksel Nærstad

Landbruk handler om langt mer enn matsikkerhet skrivet Aksel Nærstad.

Det er veldig positivt at Norad har satt i gang en evaluering av norsk bilateral landbruksbistand, men dessverre er innrettingen på evalueringen så snever at den komme til å gi et helt galt bilde.

Les mer...

Emneord: jordbruk, utvikling

En fruktbar investeringsmulighet!

Publisert . Skrevet av Knut Harald Ulland

Bønder investerer selv tre ganger så mye i jordbruket som alle andre investorer til sammen.

Få ting er verre for en mor og en far enn usikkerhet om familien har nok mat til vinteren eller neste regntid. Ingen skal bekymre seg for om egne barn blir underernærte. 

Les mer...

Emneord: jordbruk, utvikling

Heia Heikki, heia NASFAM og heia landbruket

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Utviklingsfondet er forundret over at regjeringen ikke satser på La Via Campesina, og andre grasrotbaserte organisasjoner, med småskala, klimarobust landbruk som hovedopopgaver.

Småbrukerorganisasjonen Nasfam i Malawi får 100 millioner kroner i støtte fra Norge over fem år. Det er et glededig utvikling og viser at Norge nå mener alvor av å øke støtten til landbrukssektoren.

Les mer...

Emneord: jordbruk, utvikling