Utviklingsfondet Til forsiden
Forsida >  Poster fra September, 2012

Mer eller bedre?

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund

Økonomer flest mener fortsatt at evig økonomisk vekst er mulig. Men burde vi egentlig tenke annerledes?

Kanskje vi i stedet for å strebe etter mer bør strebe etter bedre?

Les mer...

Emneord: utvikling, miljø, grønn økonomi