Bondekvinne fra Guatemala viser frem kaffebønner
Klimatilpasning

Hva er klimatilpasning i landbruket?

Hvordan kan verdens småbønder kjempe mot konsekvensene av klimaendringene? For at bøndene skal ha nok mat med god næring, må landbruket tilpasses et klima i endring.

Klimaendringer hindrer matproduksjon

Klimaendringene fører til mer ekstremvær i form av flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Dette påvirker matproduksjonen, særlig i områder hvor folk allerede har lite mat. Fattige småbønder, som ofte er avhengige av det de selv dyrker, er spesielt utsatt. Når avlinger tørker inn eller oversvømmes av flomvann fører det til matmangel og fattigdom. Ifølge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig flere mennesker i verden sulter.

Opplæring - landbruk som tåler klimaendringer

Et viktig klimatilpasningstiltak er å spre kunnskap om landbruksmetoder som tåler et mer ustabilt vær. Utviklingsfondet gir blant annet opplæring i ulike teknikker for å bevare fuktigheten i jorda, samt kunnskap hvordan nye og flere plantetyper kan brukes på samme åkerlapp. Bøndene deler så kunnskapen videre med andre bønder.

Kvinnelige bønder i Malawi i kampen mot klimaendringer
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Tilgang til såfrø – når avlingene svikter

Sikker og stabil tilgang til såfrø er ekstra viktig for bønder som rammes av ekstremvær som flom og tørke. Utviklingsfondet støtter oppstart og drift av frøbanker hvor bøndene kan både lagre og låne såfrø i tilfelle avlinger slår feil. I frøbankene kan bøndene også oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle sorter.

Såfrø og klimatilpamning
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Klimatilpassede landsbyer — lokale løsninger

Utviklingsfondet har i samarbeid med lokale partnere utviklet metoder for klimatilpasning i lokalsamfunnene vi jobber i. Her er det lokalbefolkningen selv som peker på utfordringer klimaendringene har skapt for deres landsby og de kommer også med forslag til hvordan utfordringene kan løses. Utviklingsfondet bidrar med økonomisk støtte og faglig veiledning, mens ansvaret for gjennomføringen ligger hos lokalbefolkningen.

En klimatilpasset landsby gjør det lettere å drive landbruk. Med mer matproduksjon blir det nok næringsrik mat til familien og overskuddet kan selges på det lokale markedet. Økte inntekter gir mulighet for helsehjelp og utdannelse.

Klimaendringer hindrer matproduksjon

Klimaendringene fører til mer ekstremvær i form av flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Dette påvirker matproduksjonen, særlig i områder hvor folk allerede har lite mat. Fattige småbønder, som ofte er avhengige av det de selv dyrker, er spesielt utsatt. Når avlinger tørker inn eller oversvømmes av flomvann fører det til matmangel og fattigdom. Ifølge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig flere mennesker i verden sulter.

Esinta Kafera (32) fra Malawi vanner åkeren sin der hun dyrker mais og bønner.

Esinta Kafera (32) vanner åkeren sin der hun dyrker mais og bønner.

Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Klimatilpasning er nøkkelen

Klimatilpasning handler om å investere i løsninger som demper konsekvensene av klimaendringene. Utviklingsfondet støtter lokale samfunn med veiledning og økonomisk støtte, slik at småbøndene står bedre rustet i møte med flom og tørke.

Kvinnelige bønder i Malawi i kampen mot klimaendringer
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Her er noen eksempler på hvordan vi jobber med klimatilpasning.

Opplæring - landbruk som tåler klimaendringer
Et viktig klimatilpasningstiltak er å spre kunnskap om landbruksmetoder som tåler et mer ustabilt vær. Utviklingsfondet gir blant annet opplæring i ulike teknikker for å bevare fuktigheten i jorda, samt kunnskap hvordan nye og flere plantetyper kan brukes på samme åkerlapp. Bøndene deler så kunnskapen videre med andre bønder.

Tilgang til såfrø – når avlingene svikter
Sikker og stabil tilgang til såfrø er ekstra viktig for bønder som rammes av ekstremvær som flom og tørke. Utviklingsfondet støtter oppstart og drift av frøbanker hvor bøndene kan både lagre og låne såfrø i tilfelle avlinger slår feil. I frøbankene kan bøndene også oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle sorter.

Klimatilpassede landsbyer — lokale løsninger
Utviklingsfondet har i samarbeid med lokale partnere utviklet metoder for klimatilpasning i lokalsamfunnene vi jobber i. Her er det lokalbefolkningen selv som peker på utfordringer klimaendringene har skapt for deres landsby og de kommer også med forslag til hvordan utfordringene kan løses. Utviklingsfondet bidrar med økonomisk støtte og faglig veiledning, mens ansvaret for gjennomføringen ligger hos lokalbefolkningen.

En klimatilpasset landsby gjør det lettere å drive landbruk. Med mer matproduksjon blir det nok næringsrik mat til familien og overskuddet kan selges på det lokale markedet. Økte inntekter gir mulighet for helsehjelp og utdannelse.


Last ned rapport

Er matsikkerheten truet? Klimaendringer i Norge og Malawi.

Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Når regnet uteblir eller flommen kommer, er det bønder som merker det først og hardest. Klimaendringene kommer til å merkes mer og mer i årene som kommer — over hele verden. Last ned rapporten "Er matsikkerheten truet?" — helt gratis.

Last ned
Kvinne og barn

Bli utviklingsinvestor i ett av våre 5 fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total innvestering
2 400 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.