Strategi: Hvordan vi skal nå våre mål

I Utviklingsfondets strategi kan du lese mer om oss som organisasjon og hvordan vi jobber, våre verdier og mål, samarbeidspartnere, endringsteori og program.

Last ned