Utviklingsinvestor i Somalia-fondet

Somalia: Kvartalsrapport Q2

I årets andre kvartal har du investert i en planteskole for å sikre robuste plantesorter under tørkeperioder. Les mer om hvordan vi jobber for at bøndene får produsert nok mat under tørken i denne kvartalsrapporten.

Kjære utviklingsinvestor,

Månedene før og etter sommeren har vært tankevekkende. Her hvor jeg bor på Østlandet har det vært den tørreste våren på mange år. Vi har blitt oppfordret av lokale myndigheter til å begrense vannbruken. Dette har gjort meg desto mer bekymret over menneskene jeg kjenner på Afrikas Horn som står ovenfor den verste tørken på over 40 år.

Millioner står på randen av sult. I Somalia alene mangler over halvparten av befolkningen nok mat. 230 000 mennesker i landet opplever hungersnød. Det er svært bekymringsverdig, og et tydelig faresignal for hva fremtiden kan bringe mer av.

Klimaødeleggelsene verden over tar liv og ødelegger avlinger. De tvinger mennesker på flukt og forverrer matmangelen. I landene der vi arbeider står millioner av bønder i fare for å miste levebrødet sitt til tørke,

voldsom nedbør og skiftende temperaturer. Samtidig bringer menneskeskapt konflikt vold, uroligheter og utrygghet. Slik som i Etiopia der krigen på nytt har brutt ut i sommer.

De siste månedenes hendelser viser at vi er helt nødt til å satse mer på forebyggende tiltak i tillegg til nødhjelp. Og heldigvis har vi gode støttespillere som deg med på laget. Som utviklingsinvestor i Somalia er det nettopp disse langsiktige løsningene du investerer i. Det bidrar til at flere småbønder og familier kan opprette holde matproduksjonen i et endret klima. Det er viktig. Tusen takk for innsatsen!

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Somalia-fondet

Alvorlige og hyppige tørkeperioder de siste årene har ført til akutt mangel på mat for mange somaliere. Som investor i Somalia-fondet er du med og styrker matsikkerhet, kvinners rettigheter og menneskers levebrød.

Nytt prosjekt

Planteskole for robuste plantesorter

Om prosjektet

Somalia rammes nå av den verste tørken på 40 år. Og det vil ikke bli den siste. Det gjør det ekstra viktig å investere i bønders tilgang på robuste plantesorter. I forrige kvartal gikk dine investeringer til et slikt prosjekt. Sammen med et av våre nyeste kooperativ i området Xidhxidh har vi utviklet en planteskole. En planteskole er både et sted der man som tester og utvikler nye varianter av frø og planter som bedre tåler tørke, og hvor man lar frø vokse seg til stiklinger man kan dyrke i jorda.

Kooperativet ble etablert i fjor for å finne måter å øke matsikkerheten i tørkeperiodene. Først fokuserte de på vanntilgang og fikk støtte til å investere i vannpumpe og vannlagring. Og i forrige kvartal gikk de i gang med å bygge en planteskole. Gjennom planteskolen vil flere få tilgang til frø og planter som er bedre rustet for et klima i endring. Når dette er på plass, vil medlemmene i kooperativet få opplæring i jordbruk og matproduksjon.

Siste nytt fra felt

Frøplanteskolen stod ferdig i juli 2022. Siden det har kooperativet fått opplæring i frø og hvordan håndtere de best mulig. Mr Khaalid som er administrerende direktør i Utviklingsfondets partnerorganisasjon ADO er veldig fornøyd mer planteskolen og videreformidler positive reaksjoner fra lokalsamfunnet.

- Samfunnet vårt har blitt påvirket av den nåværende tørken, så vi er glade at samfunnet nå er i stand til å produsere nok mat, noe som vi ikke kunne tidligere siden vi ikke hadde fasiliteter eller strukturer til det. Vi er glade for at vi er en del av denne utviklingsprosessen og for støtten fra Utviklingsfondet, forteller Mr. Khaalid, Administrerende direktør i ADO

Budsjett: Planteskole for robuste plantesorter

Status: Ferdigstilt

KostnadsposterKostnad
Bygging av planteskolen87 397 kr
Opplæring i frøsikkerhet3 928 kr
Produksjon av tradisjonelle frø795 kr
SUM92 120 kr

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: