Landskap i Somalia
Utviklingsinvestor i Somalia-fondet

Somalia: Kvartalsrapport Q1

I årets første kvartal har du investert i en mølle som skal gjøre driften av en frøbank i landsbyen Beer bærekraftig! Les mer om hvordan det har gått i denne kvartalsrapporten.

Kjære utviklingsinvestor,

Mens den russiske invasjonen fortsetter å herje Ukrainas folk og land og sjokkere verden, fortsetter mat- og drivstoffprisene å stige over hele verden. På toppen av alt dette står Somalia nå ovenfor den verste tørken på 40 år. Som vi vet så altfor godt fra tidligere kriser, går dette aller hardest ut over de som allerede har minst. Oxfams nye rapport advarer om at økende priser kan dytte ytterligere 263 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom og sult verden over.

På den andre siden kan høyere kostnader for mat og landbruksprodukter gi en mulighet for småbønder dersom man investerer i deres produksjon, slik du gjør gjennom våre programmer. For å bedre matsikkerheten i land som Somalia er det avgjørende å forbedre lagring av maten bøndene produserer etter høsting og tilgangen deres til markeder så de får solgt det de produserer.

Får man til det kan småbøndene bidra til matsikkerheten og samtidig sørge for lokal verdiskaping. Derfor jobber vi for å overbevise den norske regjeringen om å prioritere slike tiltak når de nå jobber med å finne veien videre for norsk landbruksbistand. Vi mener også at Norge må doble støtten til verdens småbønder – det er tross alt de som er løsningen på verdens sultproblem. Signer oppropet du også!

Takk for at du er utviklingsinvestor i Somalia
. Slik verden ser ut nå, med stadig nye byrder som faller på verdens fattigste grunnet klimaendringer, konflikt, pandemi og økte matvarepriser, er investeringene dine viktigere enn noen gang.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Somalia-fondet

Alvorlige og hyppige tørkeperioder de siste årene har ført til akutt mangel på mat for mange somaliere. Som investor i Somalia-fondet er du med og styrker matsikkerhet, kvinners rettigheter og menneskers levebrød.

Frøbank
Nytt prosjekt

Mølle for frøsikkerhet

Om prosjektet

Lokale frøbanker blir stadig viktigere for å ivareta matsikkerhet og biologisk mangfold i Somalia i møte med klimaendringene. Med stabil tilgang på frø kan bøndene raskt kommer i gang med produksjonen igjen etter ekstremvær eller konflikt. Men å drive en frøbank krever ressurser og å gjøre den økonomisk bærekraftig krever god planlegging. Har man ikke nok ressurser går det på bekostning av vedlikehold, drift og kvaliteten på frøene – og da er plutselig ikke bøndene like godt rustet når krisen først rammer likevel.

Tidligere måtte bøndene gå lange avstander med kornet sitt etter innhøstning for å få det malt. Gjennom dette prosjektet investerer du i en mølle som skal gjøre driften av den viktige lokale frøbanken økonomisk bærekraftig og samtidig gi bøndene bedre tilgang på en jordbruksteknologi lokalt i landsbyen – vinn-vinn for alle synes nå vi!

Siste nytt fra felt

I forrige kvartal ble mølla anskaffet og fraktet til landsbyen Beer. Kooperativet har fått opplæring i bruk, markedsføring og vedlikehold av mølla. I tillegg har de satt opp en forretningsplan for å sikre bærekraftig drift av både mølla og frøbanken.

- Frøbanken er der småbøndene sparer og låner kvalitetsfrø gjennom plantesesongen. Men det koster penger å drive frøbanken, og disse pengene er ikke lette for lokalsamfunnet å oppdrive. Ved å investere i denne mølla har vi dannet grunnlaget for en bærekraftig spareplan som vil sørge for at utgiftene til frøbanken dekkes, sier Miss Nasra Cali Cawad, medlem i frøbank-kooperativet

Gjennom dette prosjektet har du investert i en mølla som gjør både landbruket og økonomien til frøbanken mer produktivt og bærekraftig.

Budsjett: Mølle for frøsikkerhet

Status: Ferdig implementert

KostnadsposterKostnad
Mølle og tilhørende utstyr og installasjon av denne21 900 kr
Konstruksjon av et rom til møllen 19 910 kr
Montering og installasjon12 900 kr
Opplæring i drift og vedlikehold4980 kr
Transport og synlighet5970 kr
SUM65 660 kr
Frøbank illustrasjon
Nyhetssak

En annerledes bank

For noen er frø mer verdt enn penger. Her kan du lese om hva en frøbank egentlig er, hvorfor den har så stor verdi og hvordan du selv kan investere i frø.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: