Utviklingsinvestor i Nepal-fondet

Nepal: Kvartalsrapport Q2

I årets andre kvartal har du investert i et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å sikre at flere bønder i Rapti og Kalinchowk får nok, næringsrik mat: drivhus! Les mer om hvordan drivhus bidrar til å styrke matsikkerheten i Nepal i denne kvartalsrapporten.

Kjære utviklingsinvestor,

Månedene før og etter sommeren har vært tankevekkende. Her hvor jeg bor på Østlandet har det vært den tørreste våren på mange år. Vi har blitt oppfordret av lokale myndigheter til å begrense vannbruken. Dette har gjort meg desto mer bekymret over menneskene jeg kjenner på Afrikas Horn som står ovenfor den verste tørken på over 40 år.

Millioner står på randen av sult. I Somalia alene mangler over halvparten av befolkningen nok mat. 230 000 mennesker i landet opplever hungersnød. Det er svært bekymringsverdig, og et tydelig faresignal for hva fremtiden kan bringe mer av.

Klimaødeleggelsene verden over tar liv og ødelegger avlinger. De tvinger mennesker på flukt og forverrer matmangelen. I landene der vi arbeider står millioner av bønder i fare for å miste levebrødet sitt til tørke,

voldsom nedbør og skiftende temperaturer. Samtidig bringer menneskeskapt konflikt vold, uroligheter og utrygghet. Slik som i Etiopia der krigen på nytt har brutt ut i sommer.

De siste månedenes hendelser viser at vi er helt nødt til å satse mer på forebyggende tiltak i tillegg til nødhjelp. Og heldigvis har vi gode støttespillere som deg med på laget. Som utviklingsinvestor i Nepal er det nettopp disse langsiktige løsningene du investerer i. Det bidrar til at flere småbønder og familier kan opprette holde matproduksjonen i et endret klima. Det er viktig. Tusen takk for innsatsen!

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Nepal-fondet

I Nepal er småbønder svært sårbare for endringer i vær og klima. Investeringer i yrkesopplæring og enkel jordbruksteknologi kan løse mange problemer i møte med klimaendringene.

Nytt prosjekt

Grønnsaksdyrking i drivhus

Om prosjektet

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land. Store temperatursvingninger i plantesesongen skader ofte grønnsaksproduksjonen til bøndene, men enkle løsninger kan gjøre stor forskjell. Ved å plante i drivhus blir grønnsakene beskyttet mot frost, plantesykdommer og ville dyr. Et rimelig og effektivt tiltak! Drivhusene gjør det også mulig å plante utenom sesongen, noe som sikrer bøndene og familiene deres økt matsikkerhet, bedre ernæring og inntekt gjennom året.

Siste nytt fra felt

I andre kvartal begynte man forberedelsene for dette prosjektet. I samarbeid med lokalsamfunnet har man lagt en plan for implementeringen, sett på behovsmengden og valgt ut de som skal delta i prosjektet. I neste kvartal skal 50 småbønder fra Rapti og Kalinchowk skal få drivhus. De skal få opplæring i klimatilpasset jordbruk, samt tilgang på frø, irrigasjon og andre nødvendige redskap til produksjonen.

Saruni Thami er mor til fire og en av bøndene som vil dra nytte av prosjektet. Sami er mye alene med barna fordi mannen er avhengig av dagarbeid i India for at familieøkonomien skal gå rundt.

Vinteren her i Kalinchowk er veldig tøff. Det er vanskelig å dyrke grønnsaker på grunn av kulden, men familier som har drivhus å dyrke i klarer å høste også i den tørre og kalde sesongen.

Å få tilgang til et slikt drivhus vil helt klart gi barna mine bedre ernæring

Saruni Thami, deltager i prosjektet

Budsjett: Grønnsaksdyrking i drivhus

Status: Under implementering

KostnadsposterKostnad
Bygging og vedlikehold av drivhusKr 24 039
JordbruksverktøyKr 6 009
SUMKr 30 048

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: