Kiwi på tre i Nepal
Utviklingsinvestor i Nepal-fondet

Nepal: Kvartalsrapport Q1

I årets første kvartal har du bidratt til et spennende og nytenkende prosjekt i landsbyen Kalinchock. 48 bønder har fått muligheten til å starte med produksjon av kiwi som er en «up and coming» frukt på lokale markeder i Nepal!

Kjære utviklingsinvestor,

Mens den russiske invasjonen fortsetter å herje Ukrainas folk og land og sjokkere verden, fortsetter mat- og drivstoffprisene å stige over hele verden. Som vi vet så altfor godt fra tidligere kriser, går dette aller hardest ut over de som allerede har minst. Oxfams nye rapport advarer om at økende priser kan dytte ytterligere 263 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom og sult.

På den andre siden kan høyere kostnader for mat og landbruksprodukter gi en mulighet for småbønder dersom man investerer i deres produksjon, slik du gjør gjennom våre programmer.
For å bedre matsikkerheten i land som Nepal er det avgjørende å forbedre lagring av maten bøndene produserer etter høsting og tilgangen deres til markeder så de får solgt det de produserer.

Får man til det kan småbøndene bidra til matsikkerheten og samtidig sørge for lokal verdiskaping. Derfor jobber vi for å overbevise den norske regjeringen om å prioritere slike tiltak når de nå jobber med å finne veien videre for norsk landbruksbistand. Vi mener også at Norge må doble støtten til verdens småbønder – det er tross alt de som er løsningen på verdens sultproblem. Signer oppropet du også!

Takk for at du er utviklingsinvestor i Nepal. Slik verden ser ut nå, med stadig nye byrder som faller på verdens fattigste grunnet klimaendringer, konflikt, pandemi og økte matvarepriser, er investeringene dine viktigere enn noen gang.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Nepal-fondet

I Nepal er småbønder svært sårbare for endringer i vær og klima. Investeringer i yrkesopplæring og enkel jordbruksteknologi kan løse mange problemer i møte med klimaendringene.

Kiwi henger på tre
Prosjektoppdatering

La oss starte med kiwi-produksjon

Om prosjektet

Kiwi er en «up and coming» frukt på lokale markeder i Nepal. Med økt etterspørsel kan produksjon av den populære frukten sørge for økte inntekter for fattige bønder på landsbygda.

Kalinchock er med sine 3800 meter over havet og god vanntilgang et utmerket sted for kiwi-produksjon. Gjennom dette prosjektet ønsker vi i samarbeid med lokale bønder og myndigheter, å dyrke kiwi-stiklinger og legge til rette for irrigasjon i området. Det tar to år før den første frukten kan spises, men etter dette vil frukttrærne gi frukter i 20-25 år. Utviklingsfondets partner har gjennomført tilsvarende prosjekter med imponerende resultater i andre landsbyer i området. Nå ser en ny landsby fram til å ta oppgaven fatt, og du er med som investor!

En bonde viser fram kiwi-trærne sine

En bonde viser fram kiwi-trærne sine

Siste nytt fra felt

I første kvartal bidro dine investeringer til at 48 bønder i Kalinchok fikk plantet 2400 kiwi-stiklinger på 10 hektar land. Landsbyene har selv stilt med materialer som kan anskaffes lokalt og gjødsel til produksjonen. Nå gjenstår det å installere et irrigasjonssystem i åkeren for å sørge for at stiklingene får nok vann, og stolper til kiwi-stiklingene, dette er det lokale myndigheter som står for. Slike samarbeid med lokale myndigheter bidrar til lokalt eierskap og bærekraft i prosjektet! Det vil ta tid før de første kiwiene vokser fram og man kan se resultater av investeringen, men lokalsamfunnet ser med entusiasme på sin nye inntektskilde!

Niruta Sinchuri, en landbrukstekniker ved vår partner NCDC, sier at Kalinchok er veldig egnet for KIWI-oppdrett og gleder seg over at stiklingene nå er plantet.

- Landsbyen ser veldig håpefullt på overgangen fra tradisjonelt landbruk til dyrking av mer inntektsbringende matplanter. Vi vil jobbe for at dette skal bli til en produktiv KIWI-hage.

Buddi Bahadur Khadka (55) er en av bøndene i prosjektet. Han og familien dyrker i dag mais og hirse, men sliter med å tjene nok på produksjonen til å få det til å gå rundt. Han forteller:

En gruppe mennesker poserer med kiwi-stiklinger

En av gruppene har fått opplæring i dyrking av kiwi og fått utdelt stiklinger

Markedsprisen for mais og hirse er veldig lav. Vi får ikke til å produsere nok til å få igjen investeringene våre i jordbruket. Med kiwiproduksjonen håper vi å få en større avkastning.

Buddi Bahadur Khadka (55)

Budsjett: Kiwi-produksjon

Status: Ferdig implementert i Q1

KostnadsposterKostnad
2300 kiwi-stiklinger37 000 kr
Transport av stiklingene1600 kr
SUM38 600 kr
Søsken plukker blomster
Nyhetssak

Den farlige flukten fra landsbygda

200.000 nepalske ungdommer forlater hjemmet sitt hvert år. Deepak var en av de. For at mennesker ikke skal tvinges til å forlate hjemmene sine, må det finnes jobb til dem der de bor. Små investeringer i lokalt landbruk kan skape mange muligheter for arbeid. Les Deepaks historie

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: