Kvinne vanner åker med vannkanne
Utviklingsinvestor i Nepal-fondet

Nepal: Kvartalsrapport Q4

I årets siste kvartal ferdigstilte vi de spennende prosjektene du har bidratt til i 2021. I denne kvartalsrapporten får du en siste oppdatering av prosjektet om jordbruksteknologi til kvinnelige bønder, før vi introduserer deg for nye spennende prosjekter i 2022.

Kjære utviklingsinvestor,

Den ferske rapporten fra FNs klimapanel gjør det klinkende klart at det du gjør, ved å investere i klimatilpasning, er helt avgjørende framover! Jeg vil takke deg for at du står sammen med Nepals småbønder i deres kamp for å produsere nok mat i et nytt og uforutsigbart klima.

Klimarapporten maler et dystert bilde for matsikkerheten i land som Nepal framover, og det med rette. Antallet som sulter har steget dramatisk de siste årene, i stor grad grunnet, klimaendringer, pandemi og konflikt. I dag dør et barn av sult hvert femte sekund. De fleste av dem er barn av bønder. Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. Hvis folk ikke har mat i magen, klarer vi ikke å lære på skolen eller opprettholde god helse. Uten mat, stopper alt.

Heldigvis finnes det en løsning på verdens sultproblem. I den banebrytende rapporten Ceres2030 konkluderer 77 forskere med at løsningen på verdens sultproblem er å doble støtten til verdens småbønder. I disse dager jobber vi med å få folk som deg til å skrive under på et opprop som krever nettopp dette av våre folkevalgte. Får vi dem med oss kan vi utrydde sult innen 2030, men for å presse dem trenger vi din underskrift. Signer nå og gi småbøndene din støtte.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Nepal-fondet

I Nepal er småbønder svært sårbare for endringer i vær og klima. Investeringer i yrkesopplæring og enkel jordbruksteknologi kan løse mange problemer i møte med klimaendringene.

Prosjektoppdatering

Jordbruksteknologi for kvinner

Om prosjektet

I Rapti står mange kvinner alene om både matproduksjonen, hus og barn, fordi mennene deres i mangel på andre muligheter har reist for å finne arbeid i utlandet. Både arbeidet med innhøstning og prosessene som må til for å gjøre kornet klart til matlaging krever mye tid og krefter. Enkle redskaper som en treskemaskin, kan gjøre en verden av forskjell for disse kvinnene. De bruker mindre tid og krefter på prosesseringen og kan i tillegg tjene noen ekstra kroner på å leie ut maskinen når de ikke bruker den selv.

Siste nytt fra felt

Forrige kvartal fikk ytterligere 20 familier tilgang til ulike teknologiske jordbruksverktøy. Bøndene kan nå benytte seks kornkverner, fem små jordfresere til å pløying, syv maistreskere og to treskemaskiner som vil spare dem for mye jobb når avlingene skal høstes inn. Maskinene sparer familiene for mye tid og har gitt dem bedre inntekt.

Bøndene i prosjektet har selv investert i halvparten av maskinene, mens den andre halvparten er betalt av utviklingsfondet og deg som utviklingsinvestor. Og ikke nok med det! Etter at de lokale myndighetene så den positive effekten maskinene har hatt har de kastet seg på og bestemt seg for å kjøpe inn maskiner til flere bønder i lokalsamfunnet.

Budsjett: Jordbruksteknologi

Status: Ferdig implementert i Q4

KostnadsposterKostnad
10 kornkverner14 900 kr
50 manuelle maistreskere1800 kr
Opplæring i bruk av jordbruksteknologi14 900 kr
SUM31 600 kr

Dette er den eneste kornkvernen i landsbyen vår. Før NCDC (Utviklingsfondets partner) støttet meg med denne, måtte vi gå i 40 minutter i et ulendt terreng bare for å bruke kornkvernen i en annen landsby. Nå har jeg en god inntektskilde i her i landsbyen og kvinnene som bor her trenger ikke lenger å reise langt.

Kiran Tamang fra Kalinchowk, prosjektdeltaker
Gruppe med kvinner Nepal
Nyhetssak

Nyhetssak

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Det klimasårbare landet Nepal preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Slike kriser fører til matmangel. For å skaffe seg levebrød, tvinges de mest sårbare menneskene på flukt. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter, har kvinnene på landsbygda i Nepal tatt grep i kampen for et bedre livsgrunnlag.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: