Malawi Q3 2021

Klimaendringene gjør det stadig mer utfordrende å være bonde i Malawi. Det gjør det viktig å finne de beste måtene å dyrke på, ha alternative inntektskilder og ta godt vare på maten etter at den er høstet. I forrige kvartal investerte våre investorer i tre prosjekter som bidrar til nettopp dette.

50 bønder fikk opplæring i hvordan prosessere og lagre avlingen optimalt etter innhøsting, og er nå i gang med å høste årets avling! I landsbyen Falasi fikk en annen gruppe opplæring i birøktingsteknikker og markedsføring av honningen de produserer så de kan gjøre en større del av verdikjeden selv. I tillegg besøkte 30 bønder fra Kacheche, sentralt i Malawi, en annen gruppe bønder i Mzimba, nord i landet. Bøndene reiste motiverte tilbake og gikk rett til landsbyledelsen for å dele det de hadde lært og planlegge nye tiltak.

Last ned