Landskap Malawi
Utviklingsinvestor i Malawi-fondet

Malawi: Kvartalsrapport Q2

I årets andre kvartal har bønder fått tilgang til gode, tradisjonelle såfrø som i mange år har vært glemt. Lokale komiteer i landsbyene Machiliga og Bingamvula har startet klimatilpassede aktiviteter og politisk påvirkningsarbeid. Les hva de har fått til i denne kvartalsrapporten!

Kjære utviklingsinvestor,

Månedene før og etter sommeren har vært tankevekkende. Her hvor jeg bor på Østlandet har det vært den tørreste våren på mange år. Vi har blitt oppfordret av lokale myndigheter til å begrense vannbruken. Dette har gjort meg desto mer bekymret over menneskene jeg kjenner på Afrikas Horn som står ovenfor den verste tørken på over 40 år.

Millioner står på randen av sult. I Somalia alene mangler over halvparten av befolkningen nok mat. 230 000 mennesker i landet opplever hungersnød. Det er svært bekymringsverdig, og et tydelig faresignal for hva fremtiden kan bringe mer av.

Klimaødeleggelsene verden over tar liv og ødelegger avlinger. De tvinger mennesker på flukt og forverrer matmangelen. I landene der vi arbeider står millioner av bønder i fare for å miste levebrødet sitt til tørke,

voldsom nedbør og skiftende temperaturer. Samtidig bringer menneskeskapt konflikt vold, uroligheter og utrygghet. Slik som i Etiopia der krigen på nytt har brutt ut i sommer.

De siste månedenes hendelser viser at vi er helt nødt til å satse mer på forebyggende tiltak i tillegg til nødhjelp. Og heldigvis har vi gode støttespillere som deg med på laget. Som utviklingsinvestor i Malawi er det nettopp disse langsiktige løsningene du investerer i. Det bidrar til at flere småbønder og familier kan opprette holde matproduksjonen i et endret klima. Det er viktig. Tusen takk for innsatsen!

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Malawi-fondet

Med klimaendringene rammes Malawi av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær — det skaper store utfordringer for bøndene. I Malawi-fondet invester du i tilpasning av jordbruket, slik at befolkningen står mer rustet mot klimaendringene.

Prosjektoppdatering

Klimatilpassede landsbyer

Om prosjektet

Malawi rammes av stadig lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær som skaper store utfordringer for bønder som er avhengig av maten de dyrker. Gjennom prosjektet får bøndene i landsbyene Machiliga og Bingamvula mer kunnskap om klimautfordringene de står ovenfor og endringene som har skjedd over det siste tiåret. Deretter får de støtte til å prioritere tiltak og lage lokale tilpasningsplaner.

Klimaendringene har ført til en betydelig reduksjon i avlingene til bøndene. Nå håper landsbyen at klimatilpasningstiltakene kan bidra til å øke dem igjen. 1250 bønder vil være involvert i prosessen. Et sentralt fokus er å bruke naturresursene på en bærekraftig måte.

Avskogning har vært et stort problem i landsbyene. Nå kan lokalbefolkningen vise fram nye trær som vokser fram i områder det tidligere var bart.

Siste nytt fra felt

I andre kvartal har lokale komiteer og institusjoner blitt etablert slik at aktivitetene som er planlagt i landsbyene kan gjennomføres. Komiteene har fått opplæring i politisk påvirkningsarbeid, der de hovedsakelig har blitt lært opp i hvordan å løfte sine rettigheter, motivere lokalsamfunnet og skape engasjerende kommunikasjon. Med disse verktøyene vil komiteene jobbe for å øke bevisstheten rundt viktigheten av klimatilpasning i landsbyene.

En av hovedaktivitetene som er startet i landsbyene er sikre at skog som har blitt kuttet ned får vokse tilbake. Det jobbes både med å øke bevisstheten rundt konsekvensene av avskoging, og med å plante nye trær. Allerede nå kan man se trær som vokser i områder der de tidligere var nedhogget. Dette vil forbedre jordsmonnet som igjen vil bidra til å øke produktiviteten i jorda.

Det spirer og gror av nye busker og trær!

Prosjektet begynner å ta god form. I tillegg til styrking av lokale institusjoner kan vi allerede nå se resultater på bakken. Nye trær er plantet og vi kan se dem vokse til i områder der det tidligere var mye avskoging.

Margret Masikini Phiri, rådgiver for resultat og evaluering

Budsjett: Klimatilpassede landsbyer

Tabell 1: Machiliga landsby
Tabell 2: Bingamvula landsby

KostnadsposterKostnad
Lære opp bønder i gjødselproduksjon og skogbevaring 6646 kr
Lære opp og støtte bønder til å håndtere sykdom på avlinger som hærorm23 800 kr
Lære opp bønder i jord- og vannvernpraksis2960 kr
Innkjøp av materialer som rør, trefrø, bambus, hyssing for skogplanting5860 kr
Støtte til håndtering av tørre perioder som å bygge vanningsanlegg og introdusere matplanter som er bedre rustet mot tørke16 000 kr
Lære opp lokale dyrehelsearbeidere og etablere system for dyremedisiner2785 kr
SUM82 394 kr
KostnadsposterKostnad
Lære opp og gi materialer for jord- og vannvern15 000 kr
Innkjøp av materialer til skogplanting 14 316 kr
Innkjøp av såkorn som tåler tørke 18 521 kr
Lære opp bønder i produksjon og bruk av gjødsel, utgraving av dreneringskanaler og forsyning av nødvendig materialer8695 kr
Monitoring av aktiviteter6477 kr
SUM63 015 kr
Nytt prosjekt

Kjøkkenhager for bedre ernæring

Om prosjektet

I Malawi er kronisk underernæring hos barn under fem år er fortsatt alarmerende høyt med 44 prosent (WFP 2019). Gjennom prosjektet får familier opplæring i klimatilpasset landbruk og hjelp til å etablere en kjøkkenhage. Slik får familier tilgang til flere matgrupper og de kan bedre sin ernæring.

Kjøkkenhager og opplæring i klimatilpassede jordbruksteknikker gir familier mulighet til å bli mer selvforsynte, og på den måten mindre sårbare i møte med skyhøye matvarepriser. I tillegg vil de lære om regnvannshøsting og hvordan lage egen gjødsel. Det sikrer mer stabil produksjon av avlinger.

Lokalsamfunnet får opplæring i matlaging og ernæring

Siste nytt fra felt

Bøndene har fått tilgang til flere typer frø, slik at familier kan dyrke ulike avlinger av god kvalitet. Slik har man flere ben å stå på dersom en av avlingen feiler. 80 bønder har lært om hvordan å lage og bruke ulike typer gjødsel til å dyrke grønnsaker og forbedre jordsmonnet, og 28 bønder har fått opplæring i ernæring gjennom hagearbeid, matlaging, husdyrhold og dyrking av frukt. Det planlegges å opprette kjøkkenhager i løpet av oktober, slik at bøndene vil ha et godt utvalg av mangfoldige avlinger når regnet igjen kommer i november.

Det har også blitt gitt opplæring i hvordan å bruke avlinger som er næringsrike og som sikrer økt biomangfold. Tradisjonelle plantesorter som man tidligere har gått bort fra har på nytt kommet fram i lyset. De er tilpasset lokale forhold, er derfor ofte mer robuste i møte med klimaendringer og i mange tilfeller ekstra næringsrike.

Aktivitetene har vært til stor hjelp. Bønder i lokalsamfunnet har manglet tilgang til ulike typer avlinger, særlig de tradisjonelle, og det har derfor vært vanskelig å dekke ernæringsbehovet i en familie. I dag har viktige avlinger blitt gjenoppdaget og gjort tilgjengelig for familier som nå har større håp om å kunne ha tilgang til nok, næringsrik mat

Blessings Nyirongo, prosjektrådgiver

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: