Utviklingsinvestor i Etiopia-fondet

Etiopia: Kvartalsrapport Q2

I årets andre kvartal har ungdomsgruppene i Aleletu og Kimbibit i Etiopia fått opplæring i sauehold, gruppesparing og markedsføring. Samtidig har det vært usedvanlig stor etterspørselen fra bønder etter å lære mer om frøsystemer og frøsorter. Les mer om ungdommene og bøndenes prosjekter i denne kvartalsrapporten!

Kjære utviklingsinvestor,

Månedene før og etter sommeren har vært tankevekkende. Her hvor jeg bor på Østlandet har det vært den tørreste våren på mange år. Vi har blitt oppfordret av lokale myndigheter til å begrense vannbruken. Dette har gjort meg desto mer bekymret over menneskene jeg kjenner på Afrikas Horn som står ovenfor den verste tørken på over 40 år.

Millioner står på randen av sult. I Somalia alene mangler over halvparten av befolkningen nok mat. 230 000 mennesker i landet opplever hungersnød. Det er svært bekymringsverdig, og et tydelig faresignal for hva fremtiden kan bringe mer av.

Klimaødeleggelsene verden over tar liv og ødelegger avlinger. De tvinger mennesker på flukt og forverrer matmangelen. I landene der vi arbeider står millioner av bønder i fare for å miste levebrødet sitt til tørke,

voldsom nedbør og skiftende temperaturer. Samtidig bringer menneskeskapt konflikt vold, uroligheter og utrygghet. Slik som i Etiopia der krigen på nytt har brutt ut i sommer.

De siste månedenes hendelser viser at vi er helt nødt til å satse mer på forebyggende tiltak i tillegg til nødhjelp. Og heldigvis har vi gode støttespillere som deg med på laget. Som utviklingsinvestor i Etiopia er det nettopp disse langsiktige løsningene du investerer i. Det bidrar til at flere småbønder og familier kan opprette holde matproduksjonen i et endret klima. Det er viktig. Tusen takk for innsatsen!

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Etiopia-fondet

I Etiopia bidrar dine investeringer til å styrke kvinners inntekter og livsgrunnlag. Det bidrar til at de står sterkere i forhandlinger på markedet og i hjemmet.

Prosjektoppdatering

Opplæring i dyrhold

Om prosjektet

Inntektsmulighetene for kvinner og ungdom på landsbygda i Etiopia er svært begrensede. Ved å gi dem opplæring i dyrehold får de flere bein å stå på. Husdyr er en viktig kilde til økt inntekt, økt matsikkerhet og bedre ernæring. Det gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet!

Hver deltaker får opplæring i dyrefôr, fjøsdrift, dyrehelse og avl. Videre får de veiledning i å sette opp en forretningsplan, før de får en sum i startkapital og et lite lån til å investere i egne sauer. Når dyrene får nye avkom, kan disse selges eller slaktes for å supplere familiens kosthold og øke matsikkerheten. Hver deltaker betaler tilbake lånet i små avdrag over to til tre år. På denne måten rullerer pengene og flere får tilgang på lån over tid.

En av ungdomsgruppene i Kimbibit viser fram sauene sine

Siste nytt fra felt

I andre kvartal har de to ungdomsgruppene som ble dannet i Kimbibit fått opplæring i sauehold, gruppesparing og markedsføring. Sammen med den tredje gruppen ungdommer i Aleletu, og totalt 45 engasjerte ungdommer, har de fått økt fondsstøtte etter at de fikk innvilget lovlighetssertifikat fra lokale myndigheter.

Ungdomsgruppene i Kimbibit kjøpte i juni 32 sauer. Det planlegges at den tredje ungdomsgruppen i Aleletu skal kjøpe sauer i starten av tredje kvartal. Gruppen var opptatt med jordbruksaktiviteter i juni og juli, og det var derfor mest hensiktsmessig for dem å utsette kjøpet.

Budsjett: Opplæring i dyrehold

Status: Under implementering

KostnadsposterTotal
Støtte til rullerende dyrefond37 500 kr
Dekning av deltakerkostnader til 45 deltakere4042 kr
Godtgjørelse til fire instruktører833 kr
Utstyr til opplæring 2292 kr
Teknisk støtte fra partnere, landkontor og eksperter fra lokale myndigheter 7833 kr
SUM52 500 kr
Poteter i skål
Nytt prosjekt

Potetlagring og frøsikkerhet

Om prosjektet

Matmangel og underernæring er et stort problem på landsbygda i Etiopia. Bedre frøsystemer, opplæring i frøsorter og riktig oppbevaring av mat utgjør stor forskjell i hverdagen til familier. Tilgang på frø av god kvalitet kan være avgjørende for å kunne dyrke nok og variert mat. Gode frøsystemer hjelper lokalsamfunnet å ta vare på plantesorter som er bedre rustet mot klimaendringer. Slik kan bonden dyrke et større mangfold i åkeren, og er bedre stilt til å sikre seg avlinger når tørke eller flom rammer.

Gjennom prosjektet skal det bygges 12 lagringsfasiliteter der potetene får ligge svalt og tørt mellom sesongene. Dette vil bedre tilgangen til settepoteter, og bøndene vil samtidig få opplæring i optimal lagring og i produksjon av korn og grønnsaker.

En av kvinnene i prosjektet viser fram det nye potetlageret

Siste nytt fra felt

I andre kvartal startet prosjektet og det var stor etterspørsel fra lokale småbønder om å lære mer om frøsystemer og frøsorter. 219 småbønder har så langt fått opplæring i klimatilpasset jordbruk, og 608 bønder har fått økt tilgang til ulike frø og gjødsel. Kvinner, ungdom og mennesker med funksjonsnedsettelse har vært blant deltagerne.

I tillegg ble det etablert to nye kooperativer som produserer frø, og 12 lagringsplasser for matvarer. For å sikre at bøndene kan produsere et mangfold av arter har det blitt bygget vanningsanlegg for å sikre bønder tilgang til vann. I dag dekker det nye vanningsanlegget tilførsel av vann for 72 familier.

Budsjett: Potetlagring og frøsikkerhet

Status: Under implementering

KostnadsposterTotalt
Bygging av lagringsromKr 18 768
Etablering av kooperativer for frøproduksjonKr 9 088
Kontorer og butikker til frøproduksjonKr 174 979
Frø til husholdningerKr 357 255
Opplæring i jordbruksteknikkerKr 114 569
SUM:Kr 674 661

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: