Landskap i Etiopia
Utviklingsinvestor i Etiopia-fondet

Etiopia: Kvartalsrapport Q1

I årets første kvartal ble tre nye ungdomsgrupper startet i Aleletu og Kimbibit i Etiopia. En av gruppene fikk opplæring i dyrehold og har startet med sauer. Les om hvordan det gikk i denne kvartalsrapporten!

Kjære utviklingsinvestor,

Mens den russiske invasjonen fortsatt herjer Ukrainas folk og land, stiger mat- og drivstoffprisene over hele verden. Som vi vet så altfor godt fra tidligere kriser, går dette aller hardest ut over de som allerede har minst. Oxfams nye rapport advarer om at økende priser kan dytte ytterligere 263 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom og sult.

På den andre siden kan høyere priser for mat og landbruksprodukter gi en mulighet for småbønder dersom man investerer i deres produksjon, slik du gjør gjennom våre programmer. For å bedre matsikkerheten i land som Etiopia er det avgjørende å forbedre lagring av maten bøndene produserer etter høsting og tilgangen deres til markeder så de får solgt det de produserer.

Får man til det kan småbøndene bidra til matsikkerheten og samtidig sørge for lokal verdiskaping. Derfor jobber vi for å overbevise den norske regjeringen om å prioritere slike tiltak når de nå jobber med å finne veien videre for norsk landbruksbistand. Vi mener også at Norge må doble støtten til verdens småbønder – det er tross alt de som er løsningen på verdens sultproblem. Signer oppropet du også!

Takk for at du er utviklingsinvestor i Etiopia.
Slik verden ser ut nå, med stadig nye byrder som faller på verdens fattigste grunnet klimaendringer, konflikt, pandemi og økte matvarepriser, er investeringene dine viktigere enn noen gang.

Hilsen
Jan Thomas Odegard
Generalsekretær i Utviklingsfondet

Om Etiopia-fondet

I Etiopia bidrar dine investeringer til å styrke kvinners inntekter og livsgrunnlag. Det bidrar til at de står sterkere i forhandlinger på markedet og i hjemmet.

Kvinne viser fram kua si
Nytt prosjekt

Opplæring i dyrhold

Om prosjektet

Inntektsmulighetene for kvinner og ungdom på landsbygda i Etiopia er svært begrensede. Ved å gi dem opplæring i dyrehold får de flere bein å stå på. Husdyr er en viktig kilde til økt inntekt, økt matsikkerhet og bedre ernæring. Det gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet!

Hver deltaker får opplæring i dyrefôr, fjøsdrift, dyrehelse og avl. Videre får de veiledning i å sette opp en forretningsplan, før de får en sum i startkapital og et lite lån til å investere i egne sauer. Når dyrene får nye avkom, kan disse selges eller slaktes for å supplere familiens kosthold og øke matsikkerheten. Hver deltaker betaler tilbake lånet i små avdrag over to til tre år. På denne måten rullerer pengene og flere får tilgang på lån over tid.

Siste nytt fra felt

I første kvartal har det blitt dannet tre nye ungdomsgrupper med til sammen 45 ungdommer, en i Aleletu og to i Kimbibit. Ungdommene i Aleletu fikk opplæring i sauehold og fikk utskrevet offisiell sertifisering for kurset. Denne gruppen vil være først ut i det rullerende dyrefondet og motta støtte til å få saueproduksjonen opp og stå. Snart vil de to andre gruppene få samme opplæring og muligheten til å starte med egne sauer.

- Prosjektgjennomføringen ligger godt an i forhold til planen. Samarbeidet med myndighetene på bevisstgjøring, organisering av ungdommene og juridisk sertifisering har også gått som forventet. Ungdommenes deltakelse i prosjektaktivitetene er spennende, og vi føler oss trygge på at vi vil kunne gjennomføre de planlagte aktivitetene etter planen, forteller Girma Eshetu, teamleder hos Utviklingsfondets partner iDE.

Budsjett: Opplæring i dyrehold

Status: Under implementering

KostnadsposterTotal
Støtte til rullerende dyrefond37 500 kr
Dekning av deltakerkostnader til 45 deltakere4042 kr
Godtgjørelse til fire instruktører833 kr
Utstyr til opplæring 2292 kr
Teknisk støtte fra partnere, landkontor og eksperter fra lokale myndigheter 7833 kr
SUM52 500 kr
Gruppe med kvinner smiler
Nyhetssak

Kvinner som investerer

I kvinnegruppene investerer kvinnene tid og penger i hverandre. Spare- og lånegrupper har blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket med å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Les hele saken her

Vi jobber for å være transparente

Vi ønsker å være transparente med deg som støttespiller om hvordan vi forvalter dine investeringer, derfor inkluderer vi oversikter over hva prosjektene du er med å investere i koster i kvartalsrapportene. Under kan du se en generell oversikt over hvordan vi forvalter våre midler og dine investeringer. Utviklingsfondet er også godkjent av Innsamlingskontrollen. Vi håper det kan gi deg en ekstra trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Slik forvaltes dine investeringer

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.

Jeg samtykker: