En framtid for bygdene i utviklingsland

Bærekraftig vekst på landsbygda er vesentlig for å bekjempe fattigdom og for å gi ungdom som vokser opp i bygdene et alternativ til å flytte til en ofte usikker fremtid i byene.

Last ned