En bank for framtida: Lokale frøbanker og deres bidrag til såfrøsikkerhet.

Lokale frøbanker sikrer bønders tilgang på et lokalt tilpassete såfrø. De bidrar også til å ta vare på det biologiske mangfoldet i landbruket. Dette mangfoldet er avgjørende for planteforedling og forbedring av sorter i framtiden, og dermed vår evne til å sikre en matproduksjon under endrete klimatiske forhold. Frøbankene forvaltes av bønder og lokalsamfunnene. Denne rapporten viser ulike erfaringer fra lokale frøbanker i forskjellige land i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Last ned