Utviklingsfondet vokser

Utviklingsfondet jobber med å bekjempe sult og fattigdom i Nicaragua, Guatemala, Etiopia, Somalia, Malawi og Mosambik. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo og mye av oppfølgingen av programmene våre skjer herfra.

Last ned