Kvinne står foran frø i frøbank

5 gode grunner til å investere i frøbanker

Publisert .

Frø som har større motstandsdyktighet enn andre frø, gir bonden bedre avlinger og mer mat til sin familie. Her er fem grunner til å investere i frøbanker:

1) Frøbanker gir sikker tilgang til frø av god kvalitet

Hva er egentlig en frøbank? Som navnet tilsier, er en frøbank en samling med frø fra forskjellige arter. Alle bønder er avhengige av å ha stabile avlinger og tilgang til såfrø. Når avlingene er høstet betaler bøndene tilbake med frø fra egen avling. På denne måten vokser frøbankene over tid. Bønder som er medlemmer i en frøbank, har derfor en sikker kilde til frø ved starten av hver sesong. Gjennom lokale frøbanker trenger ikke bønder å gjøre seg avhengig av dyre frø fra kommersielle frøselskaper.

2) Viktig back-up når krisen inntreffer

Hvis ekstremvær som tørke eller flom, ødelegger bøndenes avlinger er det viktig å få i gang matproduksjonen så fort som mulig. Gjennom å låne frø som har større motstandsdyktighet enn andre frø, kan bonden få bedre avlinger. Med frø lagret i frøbanker finnes de viktige frøsortene tilgjengelige og klare til å tas i bruk etter en krise. Slik unngår man at problemene forplanter seg videre til neste år, eller at flere mennesker blir avhengige av nødhjelp.

Invester i en frøbank som hjelper bønder holde matproduksjonen i gang når kriser rammer.

Frøbankene i Somalia utgjorde store forskjeller under ekstremtørken i 2017.

3) Frøbanker samler og styrker lokalsamfunnet

Som investor i en frøbank vil en del av bidraget ditt gå til å styrke lokalsamfunnet, og sammen legge gode planer for hvordan frøbanken skal bli en bærekraftig resurs for alle. Det velges komiteer som har ansvar for å velge frøsorter og samler inn frø som er spesielt egnet til klimaet i landsbyen. De registrerer informasjon om frøene, slik at mangfoldet av arter og variasjoner blir så bredt som mulig. For at frøbanken skal få størst mulig effekt får lokalsamfunnet i tillegg opplæring i ernæring og variert kosthold.

4) Frøbanker bevarer og forbedrer lokale plantesorter

Frøbankene jobber med å forbedre lokale plantesorter og finne de som er best tilpasset de lokale klimatiske forholdene. I møte med stadig mer utfordrende dyrkingsforhold, er det en forutsetning at fattige småbønder bruker robuste plantesorter som er godt tilpasset de helt spesifikke forholdene i området der de bor.

Bli utviklingsinvestor og bidra til å bevare lokale plantesorter som er mer robuste i møte med klimaendringene.

Ekteparet Carmen og Pedro fra Guatemala forteller ivrig om den lokale frøbanken de har fått bygget ved hjelp av Utviklingsfondet.

5) Alt begynner med et frø

God tilgang på frø er klimatilpasning i praksis. Med mer ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold, er bøndene avhengige av fellesskap der de kan utvikle og låne frø som møter framtidens behov. Å investere i en frøbank er å investere i et sikkerhetsnett og en ressurs som hjelper småbønder produsere nok mat, selv om klimaet endrer seg. Bli utviklingsinvestor og invester i en helt konkret løsning på sult og fattigdom.

Bli utviklingsinvestor og invester i frø

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.