Kolbjørn, melkebonde, Rogaland

Kolbjørn: — Jeg er ikke i tvil om at klimaet endrer seg.

Publisert . | Oppdatert

Kolbjørn Anda driver en økologisk melkegård på Randaberg i Rogaland. På gården er det rundt 30 melkekyr. Melka går både til et lokalt ysteri i Stavanger og til TINE. De har også slaktegris. Kolbjørn jobber fulltid på gården, og har i tillegg én deltidsansatt.

- Jeg er ikke i tvil om at klimaet endrer seg, sier Kolbjørn.

Vekstsesongen blir lengre

- Jeg merker jo at vekstsesongen blir lengre. I år slapp vi ut dyra siste uken i april; en uke tidligere enn normalt. Men det forutsetter at det ikke er for vått. Er det for vått kommer vi ikke ut tidligere allikevel!

Han viser til de siste årenes utfordrende sesonger.

- I 2017 hadde vi nedbør hele sesongen, noe som gjorde at vi hadde store problemer med å komme ut på jordene. Og avlingene ble deretter. I 2018 var det motsatt. Når vi fikk to sånne år etter hverandre så merkes det veldig. Mange måtte kjøpe inn fôr. Det blir jo dyrt, forteller han.

- Heldigvis fikk vi gode avlinger i 2019. Men hadde vi fått enda ett vanskelig år hadde det blitt kritisk for mange!

Les også: Nancy må alltid ha fôr i bakhånd!

Jordkvalitet nøkkel for tilpasning

- Både med tanke på tørke og nedbør er det viktig å bygge opp det organiske innholdet i jorda. Da får vi en bedre jord.

Kolbjørn ønsker å ta vare på jorda ved å kjøre minst mulig med tunge maskiner. I tillegg har han planter som vokser i jorda så store deler av året som mulig, for å forhindre erosjon.

- Når jorda ligger åpen hele vintrene renner den fineste jorda ut i våre vassdrag. Det er rett og slett forkastelig.

Espen Hofsmo

Fleksibilitet i et mindre bruk

Det har vært en trend i lang tid at norske gårder blir større og færre. Ifølge Kolbjørn er det ikke bare stordriftsfordeler å hente i å bli større, men også en del stordriftsulemper. Ikke minst i et mer uforutsigbart klima.

- Et stort bruk krever større maskiner, større investeringer og større ansvar. Små og mellomstore bruk har litt mer fleksibilitet og er mindre sårbare. Du kan snu deg rundt litt fortere, sier han.

Krisetider synliggjør behovet

- Mat må vi ha, ikke minst i fremtiden. Det vi har opplevd med korona viser hvor viktig det er å kunne produsere sin egen mat.

- Jeg har passert 60 og vi er i ferd med å tenke på et generasjonsskifte. Det ville vært kjekt om noen av ungdommene ville drive videre. Det er mye arbeid å drive landbruk, men det er òg veldig givende.

Les også: Witness forhindrer jorderosjon ved å ta vare på trærne rundt åkeren

Liv Kristin Sola

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.