Utviklingsfondet

Bærekraftig skogsjordbruk

For å oppnå målet vårt om å ta vare på og utvikle det biologiske mangfoldet og i tillegg skape en inntektskilde for familiene på landsbygda, arbeider Utviklingsfondets partner Future in Our Hands (FiOH) for å promotere bærekraftig skogsjordbruk.

Gjennom dette prosjektet kombineres jordbruk og skogsbruk. Skogens egen dynamikk etterlignes i jordbruket slik at det blir en naturlig balanse mellom forskjellige vekster.

I naturen består en skog både av store og små trær, busker, kratt og mange forskjellige planter. I dette prosjektet tas alle de ulike lagene i skogen i bruk, fra trærne og helt ned til skogbunnen. I de forskjellige lagene kan det dyrkes forskjellige vekster som kan høstes og selges på ulike tider av året.

På grunn av den høye graden av biologisk mangfold blir denne typen landbruk stabilt og robust. Når bøndene ikke er avhengig av kun en type avling, blir de også mindre utsatt for prissvingninger, sykdommer som kan ramme avlingene og variasjoner i været.

Gjennom prosjektene til FiOH får bøndene opplæring i hvordan de kan ta i bruk det biologiske mangfoldet og velge ut planter som egner seg for å skape stabile inntekter.